Leprastichting kind lepra

De Leprastichting werft inderdaad donateurs aan de deur, maar niet op straat. Mede dankzij de steun van nieuwe donateurs kunnen we nieuwe leprapatiënten opsporen.

Onze donateurs zijn juist nu heel belangrijk, want de coronacrisis heeft grote impact op leprapatiënten. Met hulp van onze donateurs voorkomen we dat leprapatiënten zonder eten komen te zitten, zorgen we ervoor dat zij hun medische behandeling zo goed als mogelijk kunnen voortzetten en geven wij hen voorlichting over bescherming tegen het coronavirus.

Waar werft de Leprastichting?

In week 30 van 2020 werft de Leprastichting in Haaksbergen, Hellendoorn, Oost Gelre, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Dinkelland.
In week 31 van 2020 werft de Leprastichting in Borne, Enschede, Aalten, Lochem, Winterswijk en Rijssen-Holten.
In week 32 van 2020 werft de Leprastichting in Enschede, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen, Wierden, Doetinchem, Oost Gelre, Hof van Twente en Dinkelland.

Hoe weet ik of de wervers echt van de Leprastichting zijn?

Onze wervers zijn gekleed in donkergrijze jas of poloshirt met het oranje logo van de Leprastichting op hun linkerborst.

Onze wervers hebben ook altijd een identificatiekaart bij zich en een pasje met ons logo.

Is dat werven aan de deur wel toegestaan? Ik heb nl zo’n hekel aan dit soort gesprekken.

De Leprastichting is van 12 maart t/m 7 mei gestopt met werven aan de deur. Terwijl werving wel toegestaan was. Door de versoepelende maatregelen van het kabinet op 6 mei, zijn we weer gestart met werving.

Maar vanzelfsprekend hechten we grote waarde aan positieve en prettige gesprekken. Daarom werken onze wervers via een gedragscode en de Reclame Code Fieldmarketing. In deze codes staan de regels voor werving aan de deur. We hanteren regels voor het respectvol benaderen en verplichten wervers om bestaande Bel-niet-aan-stickers te respecteren. En we werven op vastgelegde tijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 21:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 20:00 uur.

We zien dat de zelfzorggroep een beproefde methode is en we willen hier graag nog meer mensen met lepra toegang tot geven. Ook komen er dagelijks nog nieuwe patiënten bij. Onze inkomsten zijn echter onvoldoende om alle projecten te ondersteunen. Daarvoor is structurele steun zeer belangrijk. Indien u niet wilt dat er bij u wordt aangebeld door goede doelen, dan kunt u onder andere bij kassa.bnnvara.nl een gratis ‘Bel-Niet-Aan-sticker bestellen.

Wat voor maatregelen neemt de Leprastichting tijdens het werven?

 • De door het RIVM gecommuniceerde maatregelen worden nageleefd;
 • De werver houdt 1,5 meter afstand van de consument;
 • Wervers zijn gecontroleerd of zij geen ziekteverschijnselen hebben;
 • Tablets, wervers en andere materialen worden regelmatig gedesinfecteerd. De werver wast regelmatig zijn handen;
 • Er wordt extra zorgvuldig omgegaan met kwetsbare doelgroepen. De werver beëindigt bij twijfel over de gezondheid van de consument of op verzoek van de consument het gesprek direct.

Nemen jullie wervers contact geld aan?

Nee. Onze wervers vragen niet om contant geld en nemen dit ook niet aan. Ze vragen alleen om een machtiging, structureel of éénmalig. Alleen als u donateur wordt, vraagt onze werver u om de volgende gegevens: Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail, bedrag, bankrekeningnummer (IBAN) en uw handtekening. De werver gebruikt een digitale tablet (een soort grote telefoon) waar deze gegevens worden ingevuld.

Deze informatie heeft de Leprastichting nodig voor uw bank zodat uw incasso aan het einde van de maand, rond de 27e, geïncasseerd kan worden.

U kunt gerust zijn, alleen het met u afgesproken bedrag wordt afgeschreven.

Hoe weet ik nou of het allemaal wel klopt?

Als u donateur bent geworden en alle gegevens in de tablet zijn gezet, ontvangt u dezelfde dag nog een e-mail met als bijlage een bevestiging van hetgeen dat met u is afgesproken. De bevestiging per e-mail is voor u het bewijs dat alles correct is verlopen en dat u inderdaad een werver van de Leprastichting heeft gesproken en donateur van de Leprastichting bent geworden. PS Het kan zijn dat de e-mail in het mapje met ongewenste (junk) e-mail terecht komt.

Ik ben donateur geworden en nu ben ik ook weer gebeld door jullie, klopt dat wel?

Dat klopt inderdaad. Binnen een paar dagen wordt u door ons gebeld om u persoonlijk te bedanken voor uw steun. Want we zijn erg blij dat u donateur bent geworden. Ook bij deze: dank u wel! Tevens vragen wij u in het gesprek hoe u het gesprek met de werver heeft ervaren, of alle gegevens kloppen en natuurlijk horen we graag van u waarom u donateur bent geworden.

Vragen, opmerkingen of klachten?

De Leprastichting hecht grote waarde aan de kwaliteit van de werving. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het werven van donateurs aan de deur of de desbetreffende werver, laat u ons dat dan alstublieft weten. We nemen elke reactie serieus! U kunt ons bellen op 020-5950500 of mailen via info@leprastichting.nl. Het is handig als u de datum en locatie van het gesprek vermeldt. Vraag de werver eventueel om de identificatiekaart of het pasje van de Leprastichting en noteert u de naam van de werver en het ID-nummer.

Met een periodieke schenkingsovereenkomst draagt u minimaal vijf jaar bij aan leprabestrijding. Uw giften zijn dan aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Van elke euro die u aan ons schenkt, ontvangt u maximaal de helft terug van de Belastingdienst. Als u uw gift verhoogt, kost het u niets extra. Met hetzelfde bedrag, helpt u zo nog meer mensen met lepra!

Hoe werkt het?

1. Bepaal de hoogte van uw schenkingsbedrag en de looptijd van uw schenking (minimaal 5 jaar).
2. Voor optimaal gemak, kan u direct een machtiging afgeven
3. Hebt u een fiscale partner? Vul dan ook de gegevens van uw fiscale partner in
4. Vul formulieren volledig in en stuur ze in een portvrije envelop naar Leprastichting,
Antwoordnummer 19353, 1000 WD in Amsterdam
5. U ontvangt van ons binnen drie weken uw schenkingsovereenkomst door ons ondertekend retour
6. Bewaar de overeenkomst goed. De Belastingdienst kan er om vragen
7. Op het aangifteformulier kunt u bij ‘aftrekposten giften’ onder het kopje ‘periodieke giften’ de schenkingsbijdragen over het hele jaar opgeven

Steunt u meerdere goede doelen?

Het is het mogelijk om al deze giften in één overeenkomst op te maken. De Leprastichting werkt samen met de Schenkservice die donateurs de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een ‘gebundelde schenking’. Hierin kunt u naast de Leprastichting nog vijf andere goede doelen aan uw overeenkomst toevoegen. Hierdoor worden deze giften ook volledig aftrekbaar. De kosten van de overeenkomst worden gedeeld door de opgenomen goede doelen. Voorwaarden zijn dat het gaat om ANBI’s en het jaarlijkse bedrag van schenking minimaal € 100, – per jaar bedraagt. U kunt dit via internet regelen via Schenkservice.

Moet u uw schenkingsovereenkomst zelf overmaken?

Nee, dat kunt u ook via een machtiging doen. U kunt het formulier online downloaden of via de post ontvangen. Een papieren machtiging plus retourenvelop kunt u bij ons opvragen via info@leprastichting.nl. U bepaalt zelf in welke termijnen (per jaar/half jaar/kwartaal/maand). Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw bijdrage zelf over te maken. Let dan wel op dat u uw jaarlijkse bijdrage voor het einde van het jaar aan de Leprastichting overmaakt, in verband met uw belastingaangifte. Uw gift is aftrekbaar in het jaar dat u de gift overmaakt.

Als u bij de betaalmogelijkheden via ‘een automatische incasso’ heeft aangekruist en u ondertekent het formulier, dan geeft u de Leprastichting toestemming om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Wanneer stopt de schenking?

De periodieke schenking loopt af als de vastgestelde periode in de overeenkomst is verstreken. De schenking wordt ook stopgezet bij het overlijden van de schenker, wanneer de begunstigde zijn ANBI status verliest of failliet gaat.

Met een periodieke schenkingsovereenkomst bent u verzekerd van belastingvoordeel, ongeacht het bedrag dat u schenkt. Daarmee is het voor u een zeer voordelige manier van schenken. Ook kunt u besluiten om uw gift te verhogen zonder dat het u extra geld kost. U bent dan netto hetzelfde bedrag kwijt, maar de Leprastichting ontvangt meer geld.

Met een periodieke schenking zorgt u voor structurele financiële steun aan de Leprastichting. Doordat wij gedurende een langere periode zeker zijn van uw steun, hebben wij meer zekerheid voor het bekostigen van langlopende projecten, zoals het structureel opsporen en behandelen van leprapatiënten.

Alle voordelen op een rij:

 • U mag het hele bedrag van uw schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen
 • U ontvangt een aanzienlijk deel van uw schenking terug van de belastingdienst
 • U geeft netto hetzelfde bedrag terwijl de Leprastichting meer ontvangt. Zo kunnen we nog meer mensen met lepra helpen
 • Dankzij uw periodieke schenking kan de Leprastichting voor langere tijd op uw steun rekenen
 • Uw hele gift komt ten goede aan de Leprastichting omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen

Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.
Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.

Met uw donatie zorgt u ervoor dat we leprapatiënten zo vroeg mogelijk kunnen opsporen, behandelen en helpen met revalideren. Van iedere euro die u doneert, besteden wij € 0,83 aan leprabestrijding. Vorig jaar hebben we o.a. dankzij de steun van onze donateurs wereldwijd 48.176 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld.

Helaas kunt u geen goederen zoals kleding doneren. Leprastichting koopt internationaal goederen in, waar mogelijk in het land zelf om de lokale economie te stimuleren. Dat is efficiënter dan hulpgoederen die we geschonken krijgen op voorraad houden en transporteren.

Als het een eenmalige donatie betreft, mag iedereen dat voor zichzelf uitmaken, leeftijd maakt niet uit. Als het echter gaat om een regelmatige (bijvoorbeeld een maandelijkse) donatie, dan hanteren wij een minimum leeftijd van 18 jaar.

Veel mensen geven aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus, geven via een acceptgiro of maken geld over naar het rekeningnummer. Anderen hebben een band met een goed doel en steunen dat structureel via een (telefonische) machtiging. Al deze vormen van geven wordt ‘doneren’ genoemd. En mensen die doneren – of dat nu eenmalig of structureel is – worden ‘donateurs’ genoemd.

Indien u minimaal vijf jaar jaarlijks via een periodieke schenkingsovereenkomst doneert, dan zijn uw giften volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Zonder een periodieke schenking is uw gift alleen aftrekbaar van
de belasting als deze minimaal 1% en maximaal 10% van uw bruto inkomen bedraagt.

Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend, wordt de komende periode landelijk in vier stappen aangepast van 51.75% in 2019 naar 37,05% in 2023.

LPEP Coordinator Srijana geeft medicatie

Bij het schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. De Leprastichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden er verschillende fiscale voordelen.

 • De Leprastichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Wat inhoudt dat we dus meer leprapatiënten kunnen helpen met de schenkingen die wij ontvangen;
 • Uitkeringen die de Leprastichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
 • Donateurs van de Leprastichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Leprastichting.

ANBI status

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de toezichthouder van de goede-doelen-sector. Met het uitgeven van het CBF Keurmerk Erkend Goed Doel is het CBF de kwaliteitsbeoordelaar van goede doelen. De Leprastichting is een Erkend Goed Doel en voldoet aan strenge kwaliteitseisen welke het CBF controleert. Zo kunt u ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. Wie het logo Erkend Goed Doel voert, laat zien dat het geld van donateurs goed terechtkomt.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.