We hebben een klachtenreglement opgesteld zodat we uw klacht op een goede manier kunnen afhandelen en registreren, er voor de toekomst lering uit trekken om soortgelijke klachten te voorkomen.

Heeft u een klacht of opmerking?

Graag komen we met u in contact!

Bel ons via 020 – 5950500
Mail naar info@leprastichting.nl o.v.v. ‘klacht’.

Of stuurt u een brief naar:
Leprastichting t.a.v. Donateursservice
Postbus 95005
1090 HA Amsterdam
o.v.v. ‘klacht’

Ook kunt u bericht sturen via Facebook, Twitter of LinkedIn

Wat verstaan wij onder een klacht?

Onder een klacht verstaan we informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan bij, of fout is aan een uiting of activiteit van, de Leprastichting volgens de beleving van de klager.

Klachten kunnen betrekking hebben op de wijze van marketing en fondsenwerving, de dienstverlening, de werkwijze, het beleid of gedrag van (ex-)medewerkers van de Leprastichting.

Hieronder vallen alle uitingen van onvrede door onze donateurs, vrijwilligers, relaties, bedrijven, sponsors, leveranciers, (ex-)medewerkers, andere betrokkenen en doelgroepen van de Leprastichting en het algemeen publiek, waaronder ook klachten over de werkwijze, gedrag en integriteit van medewerkers, vrijwilligers of externe partijen die bij ons betrokken zijn.
Intern maken we onderscheid tussen klachten en opmerkingen.

Wat gebeurt er met uw klacht of opmerking?

• Zodra we uw klacht of opmerking ontvangen, gaan we ermee aan de slag. Daarvoor hebben we de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (bij voorkeur ook een mailadres) én een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht of opmerking.

• We registreren de klacht of opmerking en bepalen welke afdeling of medewerker verantwoordelijk is voor de afhandeling. Waar nodig winnen we aanvullende informatie in bij de klager of bij een andere partij. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt u van ons een reactie per post, e-mail of telefoon.

• We proberen uw klacht of opmerking binnen 14 werkdagen na de melding af te handelen en u een gedegen, inhoudelijk antwoord te geven. Als dat niet lukt, laten we dit binnen die termijn weten en geven we aan wanneer we de klacht of opmerking wel naar tevredenheid kunnen afhandelen.

Klachtenprocedure

U kunt hier onze volledige klachtenprocedure lezen.

Gedragscode integriteit

Heeft u klacht, opmerking of vraag betrekking hebben op integriteit, kijkt u dan hier voor onze gedragscode.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.