LPEP Coordinator Srijana geeft medicatie

Bij het schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. De Leprastichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden er verschillende fiscale voordelen.

  • De Leprastichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Wat inhoudt dat we dus meer leprapatiënten kunnen helpen met de schenkingen die wij ontvangen;
  • Uitkeringen die de Leprastichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Donateurs van de Leprastichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Leprastichting.

ANBI status

Petra van den Heuvel

Wilt u meer weten over periodiek schenken?

Voor meer informatie over nalaten bekijkt u de pagina over periodiek schenken. Ook kunt u contact opnemen met Petra van den Heuvel. Zij beantwoordt graag al uw vragen en neemt alle tijd voor u. Neemt u gerust contact met Petra op via 020 – 595 0505 of p.v.d.heuvel@leprastichting.nl.

Barry Jager

Wilt u meer weten over nalaten?

Voor meer informatie over nalaten bekijkt u de pagina over nalaten. Ook kunt u contact opnemen met Barry Jager. Hij beantwoordt graag al uw vragen en neemt alle tijd voor u. Dit kan telefonisch of tijdens een afspraak bij u thuis. Neemt u gerust contact met Barry op via 020-595 05 31 of b.jager@leprastichting.nl.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.