De Leprastichting en de LepraZending zetten zich beiden in voor hetzelfde doel: het snel opsporen en behandelen van leprapatiënten en het helpen van mensen die verminkt zijn en worden verstoten uit de maatschappij. Onze organisaties werken in een aantal landen samen. Zo stemmen wij met elkaar en met lepraorganisaties uit andere landen af wie waar werkt. Daarnaast wisselen we ervaringen en informatie uit over voortgang van de strijd tegen lepra.

Toen wij in 1967 begonnen met ons werk, was de LepraZending overigens nog niet actief in Nederland. The Leprosy Mission uit het Verenigd Koninkrijk heeft pas later een fondsenwervend kantoor opgezet in Nederland, om met name via de kerken geld op te halen voor de projecten van het hoofdkantoor. Inmiddels is dit kantoor volledig zelfstandig, met eigen projecten om lepra te bestrijden. De LepraZending doet dit vanuit een Christelijke inspiratie, terwijl de Leprastichting zich neutraal opstelt ten aanzien van religie of levensfilosofie.

De Leprastichting zet zich in voor een wereld waarin het blijvend leed dat lepra veroorzaakt niet meer voorkomt. Wij zorgen voor vroege opsporing, om handicaps te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en (soms) economische revalidatie. Zodat ex-leprapatiënten gewoon weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doen wij altijd samen met lokale organisaties en overheden. Dankzij de steun van vele donateurs, partners en sponsoren.

83% van het geld wordt besteed aan de doelstellingen. We besteden dus van elke uitgegeven euro 17 cent aan zaken die nodig zijn om ons doel te kunnen bereiken en de organisatie daarvoor op orde te houden.

Het jaarinkomen van onze directeur Jan van Berkel is € 117.181,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Hierbij volgt de Leprastichting de Beloningsregeling voor Directeuren van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. De functie van directeur binnen onze organisatie is meer dan een fulltime baan. Een baan met grote verantwoordelijkheden die door een professional moet worden uitgevoerd. Lees meer over ons beloningsbeleid.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

De Belastingdienst bepaalt welke instellingen het stempel ‘ANBI’ krijgt. De Leprastichting is door de Belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI. De Leprastichting betaalt daardoor geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de toezichthouder van de goede-doelen-sector. Met het uitgeven van het CBF Keurmerk Erkend Goed Doel is het CBF de kwaliteitsbeoordelaar van goede doelen. De Leprastichting is een Erkend Goed Doel en voldoet aan strenge kwaliteitseisen welke het CBF controleert. Zo kunt u ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. Wie het logo Erkend Goed Doel voert, laat zien dat het geld van donateurs goed terechtkomt.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief of volg ons op social media.