Met een periodieke schenkingsovereenkomst bent u verzekerd van belastingvoordeel, ongeacht het bedrag dat u schenkt. Daarmee is het voor u een zeer voordelige manier van schenken. Ook kunt u besluiten om uw gift te verhogen zonder dat het u extra geld kost. U bent dan netto hetzelfde bedrag kwijt, maar de Leprastichting ontvangt meer geld.

Met een periodieke schenking zorgt u voor structurele financiële steun aan de Leprastichting. Doordat wij gedurende een langere periode zeker zijn van uw steun, hebben wij meer zekerheid voor het bekostigen van langlopende projecten, zoals het structureel opsporen en behandelen van leprapatiënten.

Alle voordelen op een rij:

  • U mag het hele bedrag van uw schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen
  • U ontvangt een aanzienlijk deel van uw schenking terug van de belastingdienst
  • U geeft netto hetzelfde bedrag terwijl de Leprastichting meer ontvangt. Zo kunnen we nog meer mensen met lepra helpen
  • Dankzij uw periodieke schenking kan de Leprastichting voor langere tijd op uw steun rekenen
  • Uw hele gift komt ten goede aan de Leprastichting omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.