Meer inzicht in wat lepra u kan leren over corona?

Hoe ontstaat sociale isolatie?

Uit angst voor besmetting. Er zijn veel vragen rond Covid-19 waar nog geen duidelijk antwoord op is. Wel of geen mondkapje? Kun je veilig afspreken met iemand die corona heeft gehad? Mensen die genezen zijn, zeggen zelfs ‘Het lijkt wel alsof ik lepra heb’. Omdat mensen nog niet langs willen komen en liever afstand houden.

Angst voor het onbekende is een slechte raadgever. Het zorgt ervoor dat mensen zich terugtrekken of elkaar gaan mijden. Met sociale isolatie als gevolg.

Hoe voorkomen we sociaal isolatie?

Door het onbekende weg te nemen. Pas als er duidelijkheid is over wat de do’s en don’ts zijn bij een pandemie als Covid-19 kunnen we de gevolgen van ons handelen op de juiste waarde inschatten. Het belangrijkste is dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Daarbij is er grote behoefte in het land aan duidelijke, eenduidige voorlichting.

Tot die tijd is het essentieel om op andere manieren contact te blijven houden. Een kaartje sturen, bloemen voor de deur zetten, videobellen. We moeten elkaar laten weten dat we aan elkaar denken. Zo simpel is het.

Wat hebben we van lepra geleerd?

De belangrijkste bron van besmetting is altijd onwetendheid. Bij de bestrijding van lepra hebben we geleerd dat alles draait om duidelijke voorlichting.
1. Hoe kun je het krijgen?
2. Hoe merk je dat je het hebt?
3. Hoe kun je het behandelen?
4. Wanneer ben je niet meer besmettelijk voor anderen?

Allemaal vragen waar iedereen in landen als India en Brazilië, waar lepra veel voorkomt, het antwoord op moet kennen. Het voorkomt niet alleen nieuwe besmettingen, maar vooral veel totaal misplaatste vooroordelen. Vooroordelen die tot grote eenzaamheid leiden voor ex-leprapatiënten.

Laten we ervoor zorgen dat onwetendheid en vooroordelen bij corona nooit voor onnodige sociale isolatie gaan zorgen.

Wilt u meer inzicht in wat lepra u kan leren over corona?

Hoe coördineren onze medewerkers de zorg voor leprapatiënten tijdens corona?

Door een bijzondere hulpactie van onze collega’s in Brazilië hebben 75 leprapatiënten en hun families een voedsel- en hygiënepakket ontvangen. Aangezien het voor hen lastig is om aanspraak te maken op hulp van de overheid, kunnen zij door dit hulppakket in hun eerste behoeftes voorzien en hun behandeling voortzetten. Lees meer over dit hartverwarmende initiatief.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.