In de staten Pernambuco, Rondonia en Ceara komen mensen met lepra regelmatig bijeen in zogenoemde zelfzorggroepen. Door de social distancing maatregelen die medio maart ook in Brazilië werden afgekondigd, konden veel van deze bijeenkomsten niet meer doorgaan. Dit heeft grote effecten op deze toch al kwetsbare groep van leprapatiënten.  

Om deze mensen te helpen hebben we daarom een hulpactie opgezet. Van het geld dat we anders zouden besteden aan het organiseren van deze bijeenkomsten, hebben we nu een voedsel– en hygiënepakket samengesteld voor leprapatiënten die dit het hardst nodig hebben, aldus Alexandre Menezes, landendirecteur van Leprastichting Brazilië. Door deze actie hebben we al 255 mensen (leprapatiënten en hun familie) direct kunnen helpen.’   

Door deze actie hebben we al 255 mensen (leprapatiënten en hun familie) direct kunnen helpen

De eerste hulppakketten werden op 17 april in de staat Rondonia uitgedeeld. Cleumar Nascimento, coördinator van de zelfzorggroep in het Santa Marcelina Hospital, leverde de pakketten zelf af bij de leprapatiënten. De nood is momenteel erg hoog, dus iedereen is erg blij met het pakket,’ aldus Cleumar, die zelf natuurlijk de nodige voorzorgsmaatregelen hanteert bij het afleveren. In Rondonia werd het pakket nog aangevuld met allerhande hulpmiddelen die beschikbaar werden gesteld door het Santa Marcelina Hospital; een mooie samenwerking!’  

Alexandre Menezes vervolgt: het is een bijzondere situatie, die vraagt om een bijzondere actie. Veel kwetsbare mensen, zoals mensen met lepra, hebben geen toegang tot de financiële hulp van de overheid. Door dit voedsel– en hulppakket kunnen zij voor zichzelf zorgen en hun medische behandeling voortzetten. Dat is in deze uitdagende tijden ontzettend nodig en belangrijk.’  

Kwetsbare mensen met lepra hebben geen toegang tot de financiële hulp van de overheid. Door dit hulppakket kunnen zij voor zichzelf zorgen en de behandeling voortzetten. Dat is in deze uitdagende tijden ontzettend nodig en belangrijk

Een bijkomend positief effect was, dat de deelnemers van de zelfzorggroep zich erg gezien en gehoord voelden door deze speciale hulpactie voor hen. Leprastichting Brazilië bekijkt momenteel of het nodig is om deze actie te gaan herhalen. Dit hangt af van de ontwikkeling van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen van de overheid in Brazilië. 

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.