Ons kantoor in Nepal

Om te ondersteunen bij de bestrijding van het coronavirus stelt Leprastichting Nepal allerlei medisch materiaal ter beschikking aan de Nepalese overheid. Zo worden handschoenen, ontsmettingsmiddelen, thermometers, hartmonitoren en IC-bedden beschikbaar gesteld aan het plaatselijke ziekenhuis. Leprastichting Nepal is de eerste organisatie die de gemeenten en gezondheidsinstellingen binnen haar werkgebied op deze manier steunt, wat enorm erkend en gewaardeerd wordt.

Daarnaast blijven zij lobbyen bij de overheid om (ex) leprapatiënten te kunnen blijven voorzien in hun basisbehoeften gedurende deze moeilijke situatie.

Leprastichting Nepal is tevens lid van Health Cluster, een comité op hoog niveau dat wekelijks bijeenkomt om het Ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen bij vraagstukken omtrent het coronavirus.

Ons kantoor in India

Onze collega’s in India doen wat ze kunnen om tijdens deze periode van lockdown leprapatiënten de hulp te blijven bieden die zij nodig hebben. Zo zorgen ze voor voldoende voorraad en levering van medicijnen zodat behandelingen voortgezet kunnen worden. Mobiele telefoons, SMS, WhatsApp, lokale radiostations, alles wordt ingezet om de leprapatiënten te bereiken met wat ze wel en niet moeten doen. En ook de overheid helpt mee. Het overheidspersoneel op de foto is momenteel bezig met het behandelen van coronapatiënten volgens de vastgestelde richtlijnen.

In Jaipur (India) leren leprapatiënten vanuit de zelfzorggroep hoe zij zelf mondkapjes kunnen maken van oude kleding. Zo zijn de patiënten en hun familie beter beschermd tegen het coronavirus.

Leprastichting India helpt jong gezin met pasgeboren baby

Bipin Singh, coördinator van ons kantoor in India, stuitte tijdens zijn bezoek aan Leprakolonie Shri Kashi Vishwanath op de zeer ernstige situatie van een jong gezin met een pasgeboren baby. Usha, moeder van de baby, was 15 dagen eerder bevallen van het kindje dat inmiddels een longontsteking had opgelopen en opgenomen moest worden op de Intensive Care. Door de coronacrisis waren de kosten voor het ziekenhuis, voeding en medicijnen onbetaalbaar geworden voor het gezin. Bipin besloot direct het ziekenhuis te bezoeken. Hij legde de arts de zeer erbarmelijke toestand van het gezin uit, waarna het ziekenhuis uiteindelijk instemde de kosten te verminderen. Dit was een grote opluchting voor Usha en haar familie. Het jonge gezin is de arts, Bipin en Leprastichting India ontzettend dankbaar voor hun steun.

Positief nieuws!

Tijdens het bezoek van onze collega’s uit India aan de leprakolonie in Jagannathpur, constateerden zij dat maar liefst 57 van de 63 wonden bij leprapatiënten genezen was. Doordat de leprapatiënten minder bewegen, kunnen de wonden beter en sneller genezen. De beperkingen van de lockdown blijken dus ook onverwacht positieve kanten te hebben!

Naast het huisbezoek aan patiënten gaven onze collega’s ook voorlichting over handen wassen en social distancing én tips en adviezen over het zelf maken van mondkapjes van sjaals.

Leprapatiënten hebben moeite met verkrijgen van basisbehoeften

Leprapatiënten uit verschillende kolonies in India hebben moeite met het verkrijgen van voedsel en medicijnen vanwege de lockdown. De patiënten waren eerder afhankelijk van klusjes die zij deden om aan hun basisbehoeften te komen. Nu ze vanwege de lockdown niet meer mogen werken, hebben ze moeite met het verkrijgen van voedsel. En dat komt niet alleen door geldgebrek, maar ook vanwege discriminatie.

Ons kantoor in Indonesië

Het medisch personeel in Indonesië ondervindt een massaal tekort aan mondkapjes. Daarom doneerden onze collega’s deze week 11.000 chirurgische mondkapjes, die normaal gesproken gebruikt worden bij het verzorgen van leprapatiënten. Goede zaak!

Ons kantoor in Mozambique

Julio Joao (32), een leprapatiënt uit Mozambique, vertelt over hoe hij omgaat met de huidige Covid-19 epidemie. “Een verschil tussen Covid-19 en lepra, is dat er voor Covid-19 nog geen medicijn is en voor lepra wel. Als leider van mijn gemeenschap krijg ik veel bezoek aan huis. Daarom heb ik een handenwas-systeem opgezet. Iedereen die langskomt, moet eerst goed zijn handen wassen. Verder draag ik een mondkapje en vermijd ik drukke plekken, zoals markten. Ook blijf ik mijn medicijnen slikken en let ik extra goed op mijn persoonlijke hygiëne,” aldus Julio.

Ons kantoor in Brazilië

Leprastichting Brazilië zorgt voor voedselhulp aan leprapatiënten tijdens coronacrisis

Door een bijzondere hulpactie van Leprastichting Brazilië hebben 75 leprapatiënten en hun families een voedsel- en hygiënepakket ontvangen. Aangezien het voor hen lastig is om aanspraak te maken op hulp van de overheid, kunnen zij door dit hulppakket in hun eerste behoeftes voorzien en hun behandeling voortzetten.

© Comunicação & Marketing | HSM

2e hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië in tijden van corona

Brazilië is na de VS het land met de meeste corona-besmettingen en slachtoffers. Met name leprapatiënten zijn extra kwetsbaar. Nu er geen bijeenkomsten van zelfzorggroepen meer georganiseerd mogen worden, krijgen ze niet de medische verzorging die ze nodig hebben, met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid. Alexandre Menezes, directeur van Leprastichting Brazilië, besloot daarom, in navolging van een eerdere hulpactie in april, om opnieuw pakketten uit te delen aan de mensen die het het hardst nodig hebben.

Hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië tijdens coronatijd
Hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië tijdens coronatijd
Hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië tijdens coronatijd

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.