We moesten iets bedenken om leprapatiënten te helpen in tijden van corona

Alexandre besloot daarom, in navolging van een eerdere hulpactie in april, om opnieuw pakketten uit te delen aan de mensen die het het hardst nodig hebben. De pakketten waren ditmaal gevuld met voedsel en hygiëne producten zoals minerale olie, puimsteen en emmers, zodat leprapatiënten thuis aan zelfzorg kunnen doen. Tegelijk met het pakket ontvingen mensen informatie over corona; onder andere over besmetting, symptomen, preventie, tips om mondkapjes te gebruiken en over hoe om te gaan met angst.

Hulppakketten corona
De hulppakketten staan klaar om uitgedeeld te worden
Hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië tijdens coronatijd
Hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië tijdens coronatijd

Daarnaast doneerde de organisatie in Ceará nog 200 mondkapjes aan lepra-vrijwilligers en mensen die lijden aan lepra en tuberculose. “Door corona is er momenteel een grote vraag naar mondkapjes. Lokale ex-leprapatiënten, die werken aan hun re-integratie na een leprabesmetting, maken nu mondkapjes. Op deze manier helpen we elkaar”, aldus Alexandre. Samen strijden we zo tegen corona én lepra!

Ex-leprapatiënten, die werken aan hun re-integratie na een leprabesmetting, maken nu mondkapjes. Op deze manier helpen we elkaar

Hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië tijdens coronatijd
Hulppakket voor leprapatiënten in Brazilië tijdens coronatijd
De pakketten werden dankbaar in ontvangst genomen

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.