Over de Leprastichting

Over de Leprastichting

 

De Leprastichting is een internationale organisatie die zich inzet tegen lepra. Het hoofdkantoor van de Leprastichting staat in Amsterdam. Met zeven regionale veldkantoren zijn we actief in 9 landen verspreid over Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Hier werken we samen met lokale organisaties en overheden om de gezondheidszorg op het gebied van lepra en handicaps te verbeteren. Het doel is het terugdringen van lepra en het bevorderen van volwaardige deelname aan de maatschappij door mensen met een lichamelijke beperking, ongeacht de oorzaak daarvan. Naast de opsporing, behandeling en revalidatie van leprapatiënten richten we ons op training van gezondheidsmedewerkers, het begeleiden van zelfzorggroepen en zorgen we ervoor dat ook kinderen van leprapatiënten niet langer buitengesloten worden en gewoon naar school kunnen gaan.

 

OprichtersLeprastichting

Dr. Dick Leiker en Francisca Anten

Geschiedenis

De Leprastichting werd opgericht in 1967. Een aantal jaar daarvoor, in 1960, was Francisca Anten op bezoek bij haar zoon Hans in Tanzania, die daar als tropenarts werkte. De verwoestende gevolgen van lepra maakten veel indruk. Weer terug in Nederland zette Francisca een geldinzamelingsactie op om de bouw van een lokaal ziekenhuis mogelijk te maken. Ze greep elke kans aan om het publiek over lepra te vertellen. Tijdens haar activiteiten ontmoette ze Dr. Dick Leiker, die als lepradeskundige werkzaam was bij het Tropeninstituut. Samen richtten ze op 30 maart 1967 de Leprastichting op.

 

Beloningsbeleid

De Leprastichting laat op gezette tijden de salarissen door een externe consultant toetsen aan wat in vergelijkbare niet-commerciële organisaties gebruikelijk is. Het bruto salaris van de directeur van de Leprastichting bedroeg in 2016 €113.843 (1FTE / 12 maanden, incl. 8% vakantiegeld). Dit is in overeenstemming met de Regeling beloning directeuren van goede doelen, die is opgenomen in de zogenoemde Code Wijffels. Dit is de door Goede Doelen Nederland, voorheen VFI, vastgestelde gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werk voor de Leprastichting. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals bijvoorbeeld treinkaartjes. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

 

Gedragscode

Alle medewerkers van de Leprastichting zullen tijdens hun werkzaamheden de gedragscode in acht nemen. Deze gedragscode is onderdeel van de arbeidsovereenkomst van iedere medewerker. De Leprastichting is lid van de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties een belangrijk aandachtspunt, vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in de sector. In de gedragscode, worden de waarden weergegeven volgens welke de lidorganisaties willen handelen. Als onderdeel van het Partos lidmaatschap is deze Gedragscode, door alle organisaties ondertekend.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De Leprastichting werk CO2-neutraal. De CO2-uitstoot van vliegreizen en drukwerk compenseerden wij in 2016 met bijdragen aan duurzame energieprojecten. Wij beleggen onze reserves uitsluitend in beleggingsproducten van overheden en bedrijven die mensenrechten respecteren, kinderarbeid uitsluiten en duurzaam werken. Conform richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’ van Goede Doelen Nederland is behoud van de hoofdsom centraal uitgangspunt.

 

Raad van Toezicht en directie

De Leprastichting heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het functioneren van de directeur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Lees hier de statuten van de Leprastichting.

 

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis en worden gekozen op basis van hun expertise:

 

  • Dhr. Drs. A. (Bram) van Ojik – Voorzitter
  • Dhr. Dr. M.R.A. van Cleeff – Vice voorzitter, Projecten en Gezondheidszorg
  • Dhr. R.L.J. Greveling – Financiën
  • Dhr. Prof. Dr. P.R. Klatser – Wetenschappelijk onderzoek
  • Mw. E.J.C. Bongers MBA – HRM en governance
  • Mw. D.M.P.J.Go – Feij – Fondsenwerving & Communicatie
              

Jan van Berkel is directeur van de Leprastichting en voorzitter van Goede Doelen Nederland en International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP). Hij heeft ruime bestuurservaring en vertegenwoordigt de Leprastichting in diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van leprabestrijding en ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie over de Raad van Toezicht en de directie vind je in ons jaarverslag.

 

Organigram

Organigram2016

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo