Leprakolonie familie leprapatient in India

Over de Leprastichting

 

De Leprastichting is een goed doel dat als sinds 1967 werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. We richten ons op de vroege opsporing, behandeling en revalidatie van leprapatiënten, zodat ze weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast financieren we wetenschappelijk onderzoek naar doorbraken in leprabestrijding.

 

De geschiedenis van de Leprastichting

De Leprastichting kent een lange geschiedenis. In 1960 was Francisca Anten op bezoek bij haar zoon Hans in Tanzania. Hij werkte daar als tropenarts. De verwoestende gevolgen van lepra maakte veel indruk op Anten. Eenmaal terug in Nederland zette ze een geldinzamelingsactie op om de bouw van een lokaal ziekenhuis mogelijk te maken. Ze greep elke kans om het publiek over lepra te vertellen. Tijdens haar activiteiten ontmoette ze dokter Dick Leiker.

 

Oprichters Leprastichting

 

 Dr. Dick Leiker en Francisca Anten

 

Leiker werkte van 1949 tot 1957 als lepra-arts op verschillende plekken in Nieuw Guinea. Op 16 juli 1957 vloog hij samen met zijn gezin naar Nederland om te kunnen promoveren op zijn onderzoek naar lepra. Het KLM-toestel de Neutron stortte neer in de zee bij Biak in Nieuw Guinea. Leiker raakte zelf zwaar gewond en verloor zijn vrouw en kinderen. In 1958 vertrekt hij uit Nieuw Guinea en is daar nooit meer terug geweest.

 

Toen Anten en Leiker elkaar ontmoetten, was Leiker als lepradeskundige werkzaam bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Leiker leefde voor zijn werk en was zeker 6 maanden per jaar in Afrika voor de leprabestrijding. Hij is de enige echte leproloog die Nederland heeft gekend. Op 30 maart 1967 richtten Anten en Leiker samen de Leprastichting op om hun gezamenlijke droom – lepra de wereld uit helpen - waar te maken.

 

Beluister de ontroerende radiodocumentaire over het levensverhaal van dokter Dick Leiker.

 

De Leprastichting wereldwijd

In ruim 50 jaar groeide de Leprastichting uit tot een middelgrote, efficiënte organisatie met ruim 45.000 donateurs en zo’n 350 vrijwilligers. Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken 27 medewerkers verdeeld over vier afdelingen: Programma’s, Medisch Technisch, Fondsenwerving & Communicatie, en Financiën.

 

De begeleiding en uitvoering van het veldwerk is gedelegeerd aan vijf professionele veldkantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië met in totaal 121 medewerkers. In een veranderproject werken wij toe naar omvorming van de veldkantoren naar zelfstandige lokale ngo’s die in een federatie samenwerken met de Leprastichting.

 

Directie en Raad van Toezicht van de Leprastichting

De Leprastichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit zes leden, met ieder een eigen professioneel profiel. Gezamenlijk houden zij toezicht op het functioneren van de directeur, de realisatie van onze doelen en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Alle leden doen dit belangeloos, zij ontvangen géén vergoeding voor hun werk. Nieuwe leden worden op basis van hun specifieke deskundigheid benoemd door de Raad zelf voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

 

In onze statuten vind je wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van onze Raad van Toezicht.

 

Samenstelling van de Raad van Toezicht 2018

  • Dhr. Drs. A. (Bram) van Ojik, Lid Tweede Kamer– Voorzitter (vanaf 1 januari 2016)
  • Dhr. Prof. Dr. P.R. Klatser – Vicevoorzitter, Wetenschappelijk onderzoek
  • Dhr. R.L.J. Greveling RA – Financiën
  • Mw. E.J.C. Bongers MBA – Personeel & Bestuur
  • Mw. D.M.P.J. Go–Feij – Fondsenwerving & Communicatie
  • Dhr. Dr. M.R.A. van Cleeff – Projecten en Gezondheidszorg

 

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het bepalen van het beloningsbeleid en het vaststellen van het salaris van de directeur. Hierbij nemen zij de Adviesregeling Beloning Directeuren van branchevereniging Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels in acht. Het directeurssalaris wordt om de drie jaar opnieuw door de Raad van Toezicht bezien. De meest recente herziening vond plaats in 2017.

 

Jan van Berkel is directeur van de Leprastichting. Wij zijn transparant over het jaarsalaris dat hij verdient. Met €114.038 valt dit bedrag ruim binnen de gestelde normen. De functie van directeur binnen onze organisatie is meer dan een fulltime baan. Een baan met grote verantwoordelijkheden die door een professional moet worden uitgevoerd. Ten opzichte van functies met een vergelijkbare zwaarte is de huidige beloning van de directeur dan ook redelijk. Lees meer >>

 

Naast zijn rol als directeur is Van Berkel voorzitter van Goede Doelen Nederland en International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP). Hiermee vertegenwoordigt hij de Leprastichting in samenwerkingsverbanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en leprabestrijding. Van Berkel doneert zijn vergoeding van €5.000 als voorzitter van Goede Doelen Nederland aan de Leprastichting.

 

Meer informatie over het directeurssalaris kun je vinden in ons jaarverslag en onze jaarrekening.

 

Gedragscode

Betrouwbaarheid en integriteit staan bij de Leprastichting hoog in het vaandel. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is onderdeel van de arbeidsovereenkomst van iedere medewerker van de Leprastichting. Al onze medewerkers nemen tijden hun werkzaamheden de betreffende gedragsregels in acht.

 

De Leprastichting is lid van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties een belangrijk aandachtspunt. Vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in de sector. In de gedragscode worden de waarden weergegeven volgens welke de lidorganisaties willen handelen. Als onderdeel van het Partos lidmaatschap is deze gedragscode, door alle Partos-leden getekend.

 

ISO Certificaat

In 2017 heeft de Leprastichting het belangrijke ISO 9001:2015 certificaat en het branchespecifieke Partos 9001:2015 certificaat behaald. Met de toekenning van deze certificaten voldoen wij aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001:2015 is een norm, die beschrijft waar een organisatie minimaal aan zou moeten voldoen om het mogelijk te maken dat processen worden beheerst en producten systematisch worden verbeterd.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Leprastichting werkt CO2-neutraal. De CO2-uitstoot van vliegreizen en drukwerk compenseerden wij in 2017 met bijdragen aan duurzame energieprojecten. We beleggen onze reserves uitsluitend in beleggingsproducten van overheden en bedrijven die mensenrechten respecteren, kinderarbeid uitsluiten en duurzaam werken. Ons startpunt in het beheer van onze reserves is het behoud van ons kapitaal. We nemen hierbij de richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland in acht.

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo