Een arts controleert de voortgang van een jongetje met lepra

ILEP

De Leprastichting is actief lid van de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP). ILEP is opgericht in 1966 en heeft als doel om de samenwerking tussen de verschillende organisaties die lepra bestrijden, te bevorderen. Zij doet dit door steun aan lepraprogramma’s te coördineren, gemeenschappelijke belangen te behartigen en door technische ondersteuning te verlenen. De 13 leden van ILEP zijn actief in 69 landen waar lepra voorkomt. De Leprastichting coördineert ILEP-activiteiten in Mozambique, India, Indonesië, Brazilië en Indonesië. De directeur van de Leprastichting is voorzitter van ILEP.

Dutch Coalition on Disability and Development

De Leprastichting participeert actief in de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), een netwerk van organisaties die zich bezighouden met inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. DCDD richt zich op het beïnvloeden van beleid (onder andere het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie). Het doel van DCDD is de volledige en effectieve deelname van mensen met een handicap in de maatschappij.

 

International Disability and Development Consortium

De Leprastichting is ook actief lid van het International Disability and Development Consortium (IDDC), waarin de leden streven naar inclusieve ontwikkeling wereldwijd. Dit betekent respect voor de rechten van ieder persoon, erkenning van diversiteit, uitroeiing van armoede en ervoor zorgen dat alle mensen volledig worden opgenomen en actief kunnen deelnemen aan ontwikkelingsprocessen en activiteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, handicap, gezondheidstoestand, etnische afkomst of ander kenmerk.

www.iddcconsortium.net

Global Partnership for Zero Leprosy

De Leprastichting is actief lid van het Global Partnership for Zero Leprosy, een coalitie van groepen die toegewijd zijn aan het beëindigen van lepra.

www.zeroleprosy.com

Neglected Tropical Disease NGO Network

De Leprastichting is actief lid van het Neglected Tropical Disease NGO Network (NNN). Dit is een wereldwijd netwerk van goede doelen die zich bezighouden met de bestrijding van vergeten tropische ziekten, waar ook lepra onder valt.

www.ntd-ngonetwork.org

Goede Doelen Nederland

De Leprastichting is actief lid van Goede Doelen Nederland: de brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen. Er zijn ruim 170 goede doelen bij Goede Doelen Nederland aangesloten. Deze leden zijn op allerlei terreinen actief. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim twee derde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse organisaties. De directeur van de Leprastichting is voorzitter van Goede Doelen Nederland.

www.goededoelennederland.nl

Partos

Tot slot is de Leprastichting lid van Partos: de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Partos verenigt meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en zet zich in voor de belangen van haar leden, zodat zij zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creëren voor iedereen.

www.partos.nl

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.