Nog geen 20 dermatologen voor ruim 31 miljoen mensen

De evenementen worden sinds een aantal jaar georganiseerd in Ethiopië, Tanzania en Mozambique. Vergeleken met Nederland is het aantal zorgverleners in deze landen zeer beperkt. Zo heb je in Nederland bijvoorbeeld meer dan 560 dermatologen op een bevolkingsaantal van ruim 17 miljoen mensen. In Mozambique zijn dit er nog geen 20 op een bevolkingsaantal van ruim 31 miljoen mensen. Het zo goed mogelijk inzetten van de gezondheidswerkers die er zijn, is daarom noodzakelijk. Hiervoor onderzoeken we verschillende methodes waaronder de check-je-huid-evenementen.

Bronnen: veldbezoeken (2021) en onderzoek Mosam&Todd (2021) en ZorgkaartNederland.nl (2021).


 

“Je brengt de zorg dichter bij de gemeenschap die het nodig heeft. Er zijn geen dermatologen in verafgelegen of perifere gemeenschappen; zij werken vooral in stadscentra. De check-je-huid-evenementen zijn erg belangrijk voor onze samenleving omdat hier veel huidziekten voorkomen.”

Eerder hulp zoeken

Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd of gemeden uit angst voor besmetting. Hierdoor durven ze geen hulp te zoeken. Omdat je bij een check-je-huid-evenement niet alleen op lepra wordt onderzocht maar op meerdere huidziekten, is het bezoeken hiervan laagdrempeliger. Dit blijkt ook uit de eerste resultaten: 99% van de volwassenen is tevreden en zegt terug te komen. Bovendien krijgen veel mensen niet alleen een juiste diagnose van hun huidaandoening, een groot aantal krijgt ook een preventieve behandeling tegen lepra. Zo neemt de kans op besmetting met lepra bij een eenmalig preventief antibioticum met 60% af. De acceptatie om dit preventieve medicijn in te nemen was groot, niemand weigerde de medicatie.

Check-je-huid-evenementen voortzetten

Ook de gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de check-je-huid-evenementen zijn erg gemotiveerd. Naast het behandelen van huidziekten en preventief behandelen van lepra, is het evenement ook een goede gelegenheid voor extra voorlichting en training. Omdat de gevonden huidziekte privé kan blijven, vermindert het ook discriminatie. Dit voorjaar presenteerde de Leprastichting het project op het eerste internationale congres voor verwaarloosde tropische huidziektes (NTD’s), georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Gezien de positieve resultaten worden de check-je-huid-evenementen voortgezet.

Positieve resultaten check-je-huid-evenementen

Land/startAantal evenementen georganiseerdAantal mensen onderzochtAantal nieuwe leprapatiënten gevondenAantal preventieve behandelingen
Ethiopië/mei ‘21434015333551
Mozambique/april‘22263665723283
Tanzania/juli ‘20687180616413

Status tot december 2022


 

Het PEP4LEP-project is een samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Ethiopië, Mozambique en Tanzania en is tot stand gekomen met behulp van financiering door EDCTP, EU en LRI

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.