Wat is een skin camp?
‘Een skin camp is een gezondheidsevenement, dat in het dorp of de wijk waar een leprapatiënt woont, wordt georganiseerd. In een skin camp onderzoeken we alle sociale contacten van de patiënt op lepra, maar ook op andere (tropische) huidziekten, zoals schimmelinfecties, schurft en eczeem. Mensen krijgen ter plaatse gratis een behandeling of een verwijzing voor hun huidziekte.

Dokter Helder onderzoekt een kind op huidziekten
Dokter Helder onderzoekt een kind op huidziekten

Mensen die geen tekenen van lepra hebben, krijgen preventieve antibiotica aangeboden die lepra kan helpen voorkomen. Zo slaan we twee vliegen in een klap’. Wanneer wordt er een skin camp georganiseerd? ‘Als er iemand in een dorp of wijk de diagnose lepra krijgt, wordt er een skin camp georganiseerd door het projectteam samen met bewoners, Mozambikaanse zorgmedewerkers en vrijwilligers.

Het voordeel van een skin camp is dat je veel mensen tegelijk kunt
onderzoeken. Verder maken we de identiteit van de leprapatiënt niet bekend. We geven aan dat er lepra in de omgeving is en dat daarom iedereen wordt uitgenodigd voor een algemeen huidonderzoek en preventieve medicijnen. Dit voorkomt hopelijk veel discriminatie’.

Wat hebben de skin camps tot nu toe opgeleverd?
‘In de eerste twee skin camps in Mozambique werden zo’n 10 nieuwe leprapatiënten opgespoord. In andere landen, zoals Ethiopië en Tanzania waar dit project (PEP4LEP) al langer loopt, hebben we inmiddels 60 skin camps georganiseerd waarbij we ruim 6.000 mensen hebben onderzocht. Bij 46 mensen hebben we lepra vastgesteld en 5.313 mensen hebben preventieve
antibiotica ontvangen. In totaal hopen we 27.000 contacten te  kunnen onderzoeken tijdens de skin camps’.

EDCTP2 programma

Dit project is onderdeel van het EDCTP2 programma dat wordt
gesteund door de Europese Unie (subsidienummer RIA2017NIM-1839-PEP4LEP) en het Leprosy Research Initiative.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.