Een ziekte van de huid of voor zondaars?

Aranka4 banner

Uiterste ziektebeelden over lepra

 

Afgelopen week heb ik mijn datacollectie in Chandauli District afgerond. Aangezien de datacollectie vrij soepel ging, zijn mijn vertaler en ik nog wat verder het Chandauli District in gereisd, om te proberen in elk uithoekje van het gebied geweest te zijn en wat extra vragenlijsten te verzamelen. De ritten waren hobbelig en warm, maar het was het zeker waard! Waar wij ook komen, de mensen zijn zo gastvrij en hartelijk! Een Indiaas spreekwoord is: ‘Athi thi devo bhava’. Dit betekent: ‘Gasten zijn voor ons net als God’, wat betekent dat men je ook zodanig behandelt.

 

‘Een ziekte voor zondaars’

Doordat ik hier helemaal ben ondergedompeld in de cultuur, krijg ik ook veel beter mee hoe mensen denken over lepra, ziektes en gezondheid. Toch kan dit enorm verschillen van persoon tot persoon, zelfs in kleine dorpjes. In één van de meest afgelegen dorpjes die we bezocht hebben, Uruwa, Chakiya, wonen zo’n 250 mensen in de dorpskern, maar we kwamen daar wel de twee uitersten tegen. Nadat wij, aan de hand van afbeeldingen, hadden uitgelegd dat wij bezig waren met een lepraonderzoek, was één van onze eerste vragen uit de vragenlijst: ‘Onder welke naam kent u deze ziekte?’. Shakti (landarbeider, 35 jaar) vertelde ons dat lepra een ziekte van ‘paap ki bimari’ is, oftewel een ziekte van zondaars, van mensen zonder moraal. De ziekte wordt dan veroorzaakt door goden en er zijn dan geen medicijnen voor. Lepra was de consequentie voor slechte daden, en ook karma kan er een rol in spelen. Lepra is een levenslange straf voor een grote fout die je begaan had, dan wel in dit leven of in één van je vorige levens. Shakti wilde niet gezien worden met iemand die immoreel leeft, en, wat volgens mij belangrijk was, uit angst om besmet te worden, wilde hij niet bij mensen met lepra in de buurt komen en zou hij leprapatiënten het liefst willen vermijden.

 

‘Een ziekte van de huid’

We vroegen ook de buurman van Shakti, Prayam (IT consultant, 24 jaar) naar zijn visie over lepra. Hij vertelde ons een compleet ander verhaal. Hij kende de termen lepra en 'charm rog', wat vertaald kan worden als de ‘ziekte van de huid’. Volgens hem wordt lepra veroorzaakt door een vervuild milieu en is vervuild water en eten de boosdoener. Doordat mensen vaak hetzelfde vervuilde voedsel aten, komt lepra vaak in dezelfde families voor. Lepra was volgens hem heel gemakkelijk op te lossen door medicijnen te nemen die de ziekte laat verdwijnen en door beter, en vooral schoner, te gaan eten. De goden speelden geen rol in ziekte en gezondheid. Lepra was géén straf benadrukte hij, het kan iedereen overkomen. Prayam was ook niet bang om met leprapatiënten in contact te komen, omdat hij wist dat de ziekte gemakkelijk te genezen was.

 

Invloed scholing op lepravisies

Deze twee visies in één klein dorp geeft al aan in hoeverre de ideeën over lepra verschillen tussen mensen. Daarnaast, maakt het ook duidelijk wat opleiding en kennis doet met de ideeën over de ziekte. Shakti had geen enkele opleiding en kon ook niet lezen en schrijven, terwijl Prayam daarentegen net zijn bachelor aan de universiteit had afgerond. Dit is een verschil dat ik in het hele Chandauli District tegenkom: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe lager de sociale discriminatie en stigma jegens leprapatiënten en vice versa.

 

Ik hoop dat door het uitzoeken hoe mensen over lepra denken, hun ideeën en wat ze voelen bij leprapatiënten, we hier zodanig op kunnen inspelen, dat leprapatiënten snel geholpen kunnen worden. En dat ze niet meer als een buitenbeentje van de maatschappij worden gezien in India!

 

 

Blog geschreven door Aranka,

India, 28 mei 2017 

 

 

Wat is lepra? >>

 

 

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo