Onze werkwijze

 

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra uitsluiting als gevolg van een handicap. Daar zetten we verschillende activiteiten voor in. Onze werkwijze in een notendop:

 

Stap 1: Opsporen van leprapatiënten

We sporen lepra bij mensen in een zo vroeg mogelijk stadium op, zodat ze zo snel mogelijk met de behandeling kunnen beginnen. Want hoe eerder we een leprapatiënt behandelen, hoe kleiner de kans dat hij iemand anders besmet en zelf een handicap oploopt.

 

De symptomen  van lepra kunnen makkelijk over het hoofd worden gezien of worden verward met anderen ziekten. In de landen waar we actief zijn, trainen we zorgverleners in het tijdig herkennen van lepra. Van overheidspersoneel tot artsen, en van verpleegkundigen tot lokale vrijwilligers. Zij geven op hun beurt hun kennis weer door. Daarnaast sturen we opsporingsteams op pad om ook in de meest afgelegen gebieden leprapatiënten op te sporen.

 

opsporen leprapatienten via pen test Opsporen leprapatienten met zichtbare lepravlekken

 

Stap 2: Behandelen en genezen van leprapatiënten

Lepra is volledig te genezen. Zodra we lepra bij een patiënt hebben vastgesteld, krijgt hij van ons direct een cocktail van antibiotica (multi-drug therapie) die gedurende 6 of 12 maanden dagelijks ingenomen moet worden. De medicatie doodt de bacteriën en stopt de infectie. Al na een paar dagen is de leprapatiënt niet meer besmettelijk.

 

Als de leprapatiënt eenmaal begonnen is aan de antibioticakuur, moet hij deze beslist afmaken. We bieden daarom goede voorlichting en begeleiding bij het volgen van de behandeling. De motivatie van de leprapatiënt staat of valt daarmee. Sommige patiënten hebben tijdens en na de behandeling last van ontstekingsreacties. Deze reacties behandelen we met speciale medicijnen. Door een baanbrekende nieuwe methode kunnen we lepra nu ook preventief behandelen. Door familieleden, buren en vrienden van nieuwe leprapatiënten een tablet rifampicine (antibioticum) te laten slikken, hebben zij zestig procent minder kans op het krijgen van lepra.

 

Leprapatient ontvangt medicijnen

 

Stap 3: Medische, economische en sociale revalidatie van leprapatiënten

Wordt lepra te laat ontdekt en behandeld, dan heeft de ziekte ingrijpende gevolgen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, wat uiteindelijk tot zware verminkingen kan leiden. Deze gevolgen zijn blijvend. We helpen we bij de medische revalidatie van leprapatiënten met: wondverzorging in zelfzorggroepen, hulpmiddelen (zoals krukken, protheses en rolstoelen) en hersteloperaties.

 

Zelfzorggroepen met leprapatienten indonesie revalidatie leprapatienten rolstoel of speciale schoenen

 

Lepra heeft niet alleen lichamelijke gevolgen. Door hun handicaps komen leprapatiënten vaak zonder werk te zitten. Ook worden zij, uit angst voor besmetting, door hun omgeving vaak vermeden of zelfs verstoten. We doen er alles aan om deze uitsluiting tegen te gaan. Zo geven we voorlichting over lepra - aan de patiënten, aan hun familie, aan hun gemeenschap en aan het publiek in het algemeen - om het stigma rondom de ziekte te doorbreken. Daarnaast geven we leprapatiënten bijvoorbeeld een microkrediet of een beroepsopleiding, zodat ze weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hun zelfredzaamheid draagt ook bij aan de vermindering van het stigma.

 

microkrediet of beroepsopleiding voor leprapatienten

 

Wetenschappelijk onderzoek naar doorbraken in leprabestrijding

We financieren wetenschappelijk onderzoek naar doorbraken in leprabestrijding. We zoeken naar innovatieve oplossingen om lepra eerder te herkennen en eerder te behandelen, om zo de verspreiding van de ziekte te kunnen stoppen. De onderzoeksresultaten zijn vaak direct bruikbaar in de praktijk. Hierdoor kunnen we concrete stappen maken, waar de leprabestrijding op wereldwijde schaal profijt van heeft.

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo