Mozambique

Mozambique juliet en dochters Elk jaar worden er meer dan duizend nieuwe leprapatiënten ontdekt in Mozambique. Met name in de noordelijke provincies Niassa en Nampula komt lepra nog veel voor.

Handicaps voorkomen
De circa 2.500 vrijwillige gezondheidswerkers spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van het leprawerk: zij vinden bijna 60% van alle nieuwe leprapatiënten! Daarnaast helpen we via 100 zelfzorggroepen ex-leprapatiënten om hun gevoelloze handen en voeten goed te verzorgen, zodat verdere handicaps worden voorkomen.

 

 

Twee ziekten, één aanpak, meer impact in de provincie Zambezia!

De Leprastichting is sinds medio 2015 actief in Zambezia, Mozambique om hulp te bieden aan zowel mensen met lepra als mensen met de olifantsziekte. Dit doen wij samen met Lepra - een Britse lepraorganisatie die al vijf jaar ervaring heeft met deze gecombineerde aanpak in India en Bangladesh. We werken in vier districten: Ile, Gilé, Lugela en Pebane. Nu we de aanpak van de twee ziekten combineren werken we efficiënter, kunnen we meer dorpsvrijwilligers zoals Alyaro trainen, en bereiken we meer Zambezianen. Vooral de patiënten zelf zijn positief. Daarom willen we dit jaar deze manier van werken ook in de noordelijke provincies Niassa en Nampula uitrollen. Lees meer >>

 

Resultaten 2017

Mozambique Adine

Zowel lepra als de olifantsziekte zijn ziekten die vaak
permanente blindheid bij de getroffenen veroorzaken

1.437 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld
214 mensen kregen een training in het herkennen en behandelen van lepra
880 mensen in lokale gemeenschappen voorgelicht over lepra
8.583 mensen in lokale gemeenschappen voorgelicht over handicaps
64 zelfzorggroepen opgezet/ondersteund
329 (ex-)leprapatiënten getraind in zelfzorg
3 gehandicaptenorganisaties ondersteund
420 patiënten ondergingen een hersteloperatie
715 patiënten voorzien van hulpmiddelen (rolstoelen, protheses, krukken, zonnebrillen)
1.137 mensen met een handicap voorgelicht over hun rechten

 

Steun ons werk in Mozambique >>

 

 

 

Verhalen en projecten uitgelicht

Verhaal Antonio

Van leprapatiënt naar leider van een zelfzorggroep

António (58) uit Mozambique werd ernstig getroffen door lepra. Zijn handen en voeten raakten verminkt en ook zijn oogspieren werden aangetast. Maar ondanks dit alles laat hij zich niet kisten. Hij is nu zelfs vrijwilliger én leider van de zelfzorggroep in zijn dorp! Lees verder >>

Kennis zaaien over landbouw

Nieuw project in Mozambique! Kennis zaaien over landbouw

In de provincie Zambezia ondersteunen we zelfzorggroepen waar leprapatiënten bij elkaar komen om hun wonden te verzorgen. Ze voelen zich door de zelfzorg fysiek steeds sterker en mobieler. Maar ondertussen staan ze elke dag opnieuw voor een flinke uitdaging. Kunnen ze hun familie wel genoeg te eten geven? Ons nieuwe landbouwproject brengt hier verandering in. Lees verder >>

leren op school banner

Kinderen leren op school zelf lepra herkennen

Kennis is een belangrijk wapen in de strijd tegen lepra bij kinderen. Want een kind dat lepra bij zichzelf kan herkennen, kan op tijd hulp zoeken en zo handicaps voorkomen. Daarom besteden we in Mozambique aandacht aan lepra in de klas. Lees verder >>

 
Banner skinapp mozambique

Lepra te lijf met mobiele telefoon

In Mozambique werken we sinds kort met een nieuw middel in de strijd tegen lepra: de mobiele telefoon. Dankzij uw trouwe steun konden we een mobiele app ontwikkelen waarmee lokale gezondheidswerkers veelvoorkomende huidziekten zoals lepra kunnen herkennen. Lees verder >>

Project Gezamelijk LF lepra

Gezamenlijk project gaat handicaps tegen in Mozambique

In samenwerking met de Britse organisatie Lepra is de Leprastichting sinds medio 2015 ook actief in de provincie Zambezia, Mozambique. Dit gezamenlijke project biedt hulp aan zowel mensen met lepra als mensen met Lymfatische Filariasis (LF, meer bekend als ‘olifantsziekte’). Lees verder >>

men at health centre 2

Succes in Mozambique

Medio 2015 startte de Leprastichting met een innovatief project in de provincie Zambezia in Mozambique. In vier districten (Ile, Gile, Lugela and Pebane) bestrijden we lepra tegelijk met lymfatische filariasis (ook wel olifantsziekte genoemd). Nu, een jaar later, hebben we al veel bereikt. Lees verder >>

Verhaal Juliet

Juliet (30): ‘De zelfhulpgroep veranderde alles’

'De groepsleden zijn echte vrienden geworden. Ook helpen we elkaar om goed voor onze gevoelloze handen en voeten te zorgen om verdere handicaps te voorkomen.’ Lees verder >>

Mozambique Mussa en familie

Alyaro Mussa uit Mozambique: 'Ik zet mijn ziekte in om lotgenoten te helpen'

Sinds medio 2015 biedt de Leprastichting in Zambezia, Mozambique hulp aan zowel mensen met lepra als mensen met de olifantsziekte. De nadruk van deze baanbrekende, gecombineerde aanpak ligt op het trainen van dorpsvrijwilligers, die vaak zelf besmet zijn geweest. Alyaro Mussa is één van hen. Lees verder >>
Mozamique Skin4LApp banner

Skin4LApp vergroot kennis over huidziekten

Vorig jaar op 5 november reisde Marloes Frijters met ondersteuning van de Leprastichting naar Zambezia, Mozambique om de Skin4LApp te testen die zij samen met de Leprastichting ontwikkelde. Lees verder >>

Verhaal Lidia

‘Ik krijg nu de hulp die nodig heb’

Lidia (35) kreeg in juni van dit jaar de diagnose lepra. Eindelijk wist ze waardoor haar klachten kwamen. ‘Helaas was ik er veel te laat bij'. Lees verder >>

 

Lees meer over onze projecten in Mozambique >>

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo