Sinds 1996 ontvangt de Leprastichting jaarlijkse een vaste bijdrage van 1,35 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Met deze bijdrage komen we elk jaar dichter bij onze droom: een wereld zonder lepra en sociale uitsluiting door handicaps. Daarnaast selecteert de Nationale Postcode Loterij elk jaar tijdens het Goed Geld Gala een aantal projecten voor een extra schenking. Twee bijzondere projecten van de Leprastichting worden op die manier gefinancierd. Zo kreeg de Leprastichting in 2013 een extra bijdrage van 2 miljoen voor het opzetten van een internationale vakopleiding voor orthopedische schoenmakers in Zuidoost Azië en in 2017 een extra bijdrage van ruim 9,3 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij voor ons droomproject: Stop Leprabesmetting!

Ontzettend bedankt!

De schenking is mogelijk dankzij de 3 miljoen trouwe deelnemers: van ieder lot gaat de helft naar het goede doel.

Hiermee kunnen we vele patiënten helpen én projecten financieren die voor donateurs en fondsen minder aantrekkelijk zijn, maar noodzakelijk voor effectieve leprabestrijding.

Droomproject: Stop Leprabesmetting!

In India, Indonesië en Brazilië werkt de Leprastichting de komende vijf jaar aan vroege opsporing van lepra en preventieve behandeling van mensen in de omgeving van de leprapatiënten, die een risico op besmetting hebben gelopen. Daarnaast wordt met het project overtuigend bewijs verzameld voor de werking van de nieuwe aanpak, zodat deze vervolgens wereldwijd kan worden opgeschaald en uitgerold na afloop van de projectperiode.

In het project ‘Stop leprabesmetting!’ worden 800.000 mensen preventief behandeld. De preventieve behandeling is een combinatie van de antibiotica rifampicine en claritromycine,  maandelijks voor drie maanden voor de meest nauwe contacten en een enkele dosis van rifampicine voor minder nauwe contacten.

Het aantal nieuwe besmettingen in de projectgebieden is naar verwachting na de looptijd van het project met 50% gedaald en met 90% na verdere voortzetting van het project in 2030. Het doel is dat na verdere opschaling en implementatie van deze methode, ook in andere landen, het aantal nieuwe leprapatiënten wereldwijd drastisch zal afnemen.

Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, wil de Leprastichting de keten van besmettingen met lepra doorbreken. Niet alleen door vroege opsporing en preventieve behandeling van naasten maar ook door het in kaart brengen van de plekken waar de kans op nieuwe besmettingen het grootst is. Daarnaast worden voorlichtingsmaterialen ontwikkeld en betrokkenen geïnformeerd om het stigma te doorbreken en sociale uitsluiting van leprapatiënten en hun naasten te voorkomen.

Een meisje wordt onderzocht op lepra

Eerdere projecten

Ook dit project werd gesteund door de Nationale Postcode Loterij:

Project: Internationale vakopleiding voor orthopedisch schoenmakers

Samen met het Liliane Fonds heeft de Leprastichting een project ‘These shoes are made for walking’ ontwikkeld waarmee we twee miljoen mensen met voet- en loopproblemen in Zuidoost-Azie kunnen helpen. We geven ze toegang tot speciaal schoeisel door een opleiding voor orthopedische schoenmakers op te zetten in Hanoi, Vietnam. Voor dit bijzondere project ontvingen wij in 2013 ruim twee miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Over de Nationale Postcode Loterij – samen maken we het verschil
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 148 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,3 miljard euro aan mens en natuur geschonken. De Leprastichting en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). Het format van de Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen. De Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in deze landen zijn de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld. www.postcodeloterij.nl

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.