India

Door Corona werd het voor veel leprapatiënten moeilijker om in hun levensonderhoud te voorzien. Het vervullen van de essentiële levensbehoeften is dan belangrijker dan de deelname aan een zelfzorggroep of tijd besteden aan je lichamelijke gezondheid. De Leprastichting ging digitale sessies verzorgen om te voorkomen dat de gezondheid van leprapatiënten niet verslechterde.  

Pratishtha: “Dat was een mooie oplossing maar best lastig want we hebben niet allemaal een smartphone. Ze adviseerden om zoveel mogelijk tegelijk met anderen, die wel een telefoon of apparaat hadden, de sessies te volgen. Je moet dan wel je schroom overwinnen om je lichamelijke probleem met anderen te delen.” 

Tijdens de eerste paar sessies probeerde de Leprastichting zoveel mogelijk mensen te bereiken en op hun gemak te stellen. Ze wezen op het belang om elkaar te steunen en elkaar te helpen in het levensonderhoud. Pas als hieraan is voldaan, is er weer tijd en ruimte om aan jezelf te denken en aan je lichamelijke gezondheid te werken. Tijdens de latere sessies ging het dan ook vooral weer om zelfzorg van de leprapatiënten. 

Pratishta voelt zich opgelucht: “Dankzij de digitale sessies leerde ik ook weer beter voor mijzelf te zorgen. Door het advies en de instructies van de Leprastichting namen mijn zweren af en ging mijn herstel steeds beter.”  


Covid-19 heeft enorme gevolgen voor de toch al kwetsbare positie van leprapatiënten. Gevolgen voor het vervullen van primaire levensbehoeften, gevolgen voor het verkrijgen van medicijnen maar ook gevolgen voor de zelfredzaamheid en persoonlijke verzorging Aspecten waaraan zelfzorggroepen een enorme bijdrage leveren. De Leprastichting kan in India met creatieve en innovatieve oplossingen veel leprapatiënten toch nog helpen. 

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.