Mijn lokale werk als huisarts én internationale hulpverlening bij de Leprastichting. Een perfecte combinatie.

Je doet me denken aan het liedje van BLØF; een kaartje uit Londen, Zuid-Afrika, Canada… Wat heb jij veel internationale ervaring. Wat trekt je hierin zo aan?

Anne (34): ‘Samenwerken en vriendschappen sluiten met mensen van verschillende achtergronden is echt een verrijking. Door mijn reizen, maar ook door mijn werk en eerdere stages in het buitenland, leer ik veel over andere culturen. Momenteel werk ik samen met (para)medische collega’s uit onder andere Ethiopië, Mozambique en Tanzania. Je leert van hen om buiten de gebaande paden te kijken. In andere landen speelt weer andere problematiek. Mensen die in een kwetsbare omgeving wonen, hebben bijvoorbeeld vaak meerdere problemen. Een minder gezonde omgeving kan ontstaan omdat er gebrek is aan goede voeding, schoon water of schone lucht. Verder zijn medische voorzieningen in bepaalde gebieden minder goed bereikbaar en is er soms minder aandacht voor het psychisch welzijn. Het is interessant om te zien hoe buitenlandse collega’s dergelijke uitdagingen aanpakken.

Wat sprak je aan in de vacature bij de Leprastichting?

‘Mijn werk als huisarts, waar ik meer met individuele patiënten werk, sloot mooi aan op het bestrijden van een ziekte als lepra die veel invloed heeft op de levens van grote groepen mensen. Hoe kunnen we gezondheid op grotere schaal realiseren, ook voor mensen in gebieden waar goede zorg vaak niet in de buurt is? Met deze uitdaging had ik al ervaring opgedaan tijdens mijn stages en werk in het buitenland. En door mijn vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis heb ik de goede doelensector leren kennen.’

Wat voor werk doe je als projectmanager & medisch-technisch adviseur?

‘Ik begeleid een groot internationaal onderzoeksproject over de inzet van een preventief medicijn tegen lepra in Ethiopië, Mozambique en Tanzania. We weten al dat dit de kans op lepra aanzienlijk verkleint maar we kijken bij dit project op welke manier we het verstrekken van de preventieve medicatie het best kunnen organiseren. Daar komt van alles bij kijken, zoals het geven van voorlichting, het laten opnemen van dit medicijn in de lokale richtlijnen voor artsen maar ook het verbeteren van de logistiek zodat het medicijn zo snel mogelijk op de juiste plek beschikbaar is. Verder geef ik medisch advies, verzorg ik de inhoud van trainingen en documentatie en schrijf ik mee aan grotere fondsenwervingsvoorstellen.’’

Wat vind je leuk aan je werk bij de Leprastichting?

‘Het werken in een internationaal team met verschillende vakgebieden. Je krijgt hier veel ruimte om met nieuwe ideeën te komen en je creativiteit in te zetten. Ook mijn werk als praktiserend arts mag ik blijven voortzetten, zoals voor de COVID-19 pandemie. Het is goed om ook nog een voet in de klinische praktijk te houden om te weten wat daar speelt. Mijn interesses en ervaring komen mooi samen in mijn huidige functie. Werken bij een hulporganisatie heeft soms een wat gezapig imago, maar dat is in de praktijk helemaal niet zo. Iedereen is super ambitieus en enthousiast bezig bij de Leprastichting. Het is echt een vernieuwende, dynamische werkomgeving.’ 

Is er dan niets minder leuk?

‘Jazeker, medicatietekorten zijn een uitdaging. Dit kunnen wij niet alleen oplossen, want dit is een wereldwijd probleem. Er zijn niet altijd voldoende grondstoffen, de logistiek werkt niet goed of het verkrijgen van de benodigde papieren voor het transport en de invoer duren langer dan verwacht. Je ziet dergelijke uitdagingen ook met de wereldwijde beschikbaarheid van vaccinaties tijdens de COVID-19 pandemie, helaas zijn die ook nog niet voor iedereen bereikbaar. Dan ben ik wel eens ongeduldig omdat ik graag snel hulp wil bieden met een medicijn waarvan ik weet dat het werkt.’

Zou je anderen aanraden om (vrijwilligers) werk te doen voor de Leprastichting?

‘Zeker! Het is heel divers, je kunt echt je eigen interesses kwijt en initiatieven nemen. Je leert hier zo veel. De contacten in Nederland maar ook internationaal zijn erg leuk, we stimuleren elkaar enorm. Door zoveel verschillende collega’s verbreed ik als arts ook mijn vaardigheden. Het allerbelangrijkste? Het geeft echt voldoening en het is een verrijking om met collega’s met verschillende achtergronden en uit verschillende landen samen te werken aan 1 doel: het stoppen van lepra.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.