De Leprastichting in India test een alternatieve aanpak:
telefonische hulpverlening om het genezingsproces te begeleiden. Want ook al zit je niet fysiek bij elkaar, persoonlijke gesprekken motiveren en stimuleren je om je medicijnkuur af te maken. In gesprek met dr. Pravin Kumar, de projectcoördinator van het proefproject telefonische hulpverlening.

Het is belangrijk dat je je medicijnkuur afmaakt
Het project is gestart tijdens de coronaperiode, in mei 2021. Leprapatiënten die met hun behandeling waren begonnen, konden niet altijd goed worden begeleid. Terwijl het zo belangrijk is om de kuur af te maken om de leprabacterie te doden en verdere besmetting te voorkomen. Dr. Kumar: “Elke twee weken worden de patiënten door ons gebeld om te horen hoe het gaat en of we nog verder kunnen helpen. Deze gesprekken lopen door totdat de kuur helemaal is afgemaakt.”

Leprapatiënten zijn nu minder angstig
Gelukkig hebben veel mensen in India een telefoon of kunnen er een lenen voor deze persoonlijke gesprekken.
Hierdoor bereiken we zo’n 80% van de patiënten. Dr. Kumar:
“Het is een proefproject om te kijken of telefonische hulpverlening bijdraagt aan een betere zorg. De eerste reacties zijn positief. Degenen die we helpen, zijn dankbaar en voelen zich gehoord. Omdat je een persoonlijke relatie opbouwt, zijn ze minder angstig om hun gevoelens te delen. We vragen of ze genoeg medicijnen hebben, leggen eventuele bijwerkingen uit, maar vragen ook naar hun
geestelijk welzijn en of ze andere hulp nodig hebben.”

Gesprekken leveren waardevolle informatie op
De inzichten deelt de Leprastichting met de overheden in
de districten waar de test loopt. Zo worden de gesprekken
nu ook in een ziekenhuis in Rajasthan gevoerd en in de deelstaat Uttarakhand heeft de lokale overheid het overgenomen. Dr. Kumar: “Er was daar al een medische hulplijn en het begeleiden van leprapatiënten is daar nu aan toegevoegd, dankzij het succes van ons proefproject.
We gaan dit jaar door en analyseren de resultaten verder
en delen ze met de lokale overheden. Als zij deze behandelmethode overnemen, spreken we echt van duurzame hulpverlening”


 

Dokter Helder onderzoekt een kind op huidziekten
Hoe ‘check-je huid’ evenementen bijdragen aan leprabestrijding in Mozambique
Hoe voorlichting in Indonesië bijdraagt aan minder discriminatie
Een wereld zonder lepra is haalbaar

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.