Invloed van corona op de Nederlandse samenleving

Al wekenlang vult de coronacrisis dagelijks het nieuws. We volgen de maatregelen van de overheid. We horen over het leed van ouderen en mensen die eenzaam zijn. We lezen hartverscheurende verhalen, maar zien tegelijk ook mooie lichtpuntjes. Mensen die elkaar helpen, boodschappen voor elkaar doen, via Skype en Zoom contact met elkaar houden en de overheid die probeert te helpen met allerlei steunmaatregelen. 

In de uitgestrekte plattelandsgebieden kun je fluiten naar IC-bedden

Verbijsterende gevolgen in lepralanden

Soms vragen mensen zich af of de steunpakketten van onze regering wel voldoende zijn. Maar gelukkig hebben we in ons land een overheid die ons helpt. Hoe anders is dat in de landen waar wij werken, zoals Brazilië, India, Indonesië, Mozambique en Nepal. De gezondheidszorg is er absoluut onvoldoende om alle mensen te bereiken, er is een gebrek aan testen en ook aan voldoende beschermende kleding. Verder kun je in de uitgestrekte plattelandsgebieden fluiten naar IC-bedden. Voor mensen die hun werk kwijtraken is er geen steunpakket, laat staan dat ze spaargeld hebben. Mensen met lepra staan zelfs helemaal onderaan de ladder, zij hebben sowieso al veel te maken met discriminatie, en worden als groep snel vergeten in deze tijden van corona. 

We doen wat we kunnen

Hartverwarmend is het dan ook om te zien wat er door de mensen op onze kantoren wordt gedaan. Er worden voorlichtingsmaterialen gemaakt en via lokale radio, SMS en WhatsApp worden zoveel mogelijk mensen geïnformeerd. Ook wordt WhatsApp gebruikt om op de hoogte te blijven van problemen. Zo was er in één leprakolonie in India geen stromend water. Dat maakt het uiteraard lastig om te zorgen voor schone handen en een goede hygiëne. Onze medewerkers regelden dat de gemeente de pomp snel repareerde. Een kleine actie, met een groot verschil. Ook onze mensen in Indonesië helpen de overheid waar ze kunnen. Zo zorgen ze ervoor dat spullen in de meest afgelegen gebieden komen en helpen ze op kleine schaal ook met financiële hulp; voor mensen die nu al echt niets meer hebben 

Solidair zijn met elkaar, dat is waar het in deze tijd om draait. Maar er is meer nodig, en ook op grotere schaal

Over grenzen heen

Ik ben er trots op dat mensen van onze kantoren dit doen; klaarstaan voor anderen en elkaar helpen. Dat is waar het in deze tijd om draait. Solidair zijn met elkaar. Maar er is meer nodig, en ook op grotere schaal. Overheden en de gezondheidszorg moeten in staat worden gesteld om hun rol in te nemen, om mensen te helpen. Inclusief de meest kwetsbaren, zoals mensen met lepra. 

Daarom steunt de Leprastichting van harte de actie van Partos, de branchevereniging van ontwikkelingsorganisaties. Zij pleiten er bij de regering voor dat Nederland minimaal 1% van haar budget voor coronamaatregelen in ontwikkelingslanden besteedt. En ook dat Nederland bij mogelijke bezuinigingen de uitgaven aan ontwikkelingslanden niet kort. Want zeker daar is een functionerende gezondheidszorg zo ontzettend nodig. Dat vind ik belangrijk. Want juist nu is het tijd voor solidariteit. Over grenzen heen! 

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.