Het werk van de Changemakers

Changemakers hebben lepra van dichtbij meegemaakt; vaak zijn ze zelf genezen van lepra, of hebben ze familieleden die met lepra te maken hebben gehad. Soms zijn het ook mensen die werken als hulpverlener in een leprakolonie. Hoe dan ook, zij weten als geen ander dat als je eenmaal bent genezen van lepra, je niemand meer kunt besmetten.

De Changemakers gaan een grote rol spelen bij de opsporing en behandeling van lepra. Ze zullen met tomeloze energie telkens opnieuw uitleggen dat lepra te genezen is. En dat dan niemand daarna meer besmet kan worden. Ze gaan laten zien dat er voor iedereen een mooie toekomst in het verschiet ligt. Zelf zijn ze daar het beste voorbeeld van. Met hulp van de Changemakers kunnen we lepra definitief de wereld uit helpen.

Uw steun is van doorslaggevend belang voor het slagen van ons nieuwe initiatief.

Sushil Kumar

Sinds vier jaar is Sushil onze projectcoördinator in India. Vol enthousiasme vertelt hij over de grote ommekeer in onze projectaanpak in India. Hij doelt dan vooral op de kinderen die opgroeien in de leprakolonies. Ze werden vaak gediscrimineerd en achtergesteld. Niet omdat ze zelf lepra hebben, maar omdat ze kind zijn van een ouder die lepra had.

In de nieuwe aanpak gaan deze kinderen de komende twee jaar een grote rol spelen als Changemaker, niet alleen voor henzelf of hun eigen familie, maar ook voor de andere inwoners van de kolonie.

Sushil: ‘In een van de kolonies ging tot 2007 geen enkel kind naar school. We begonnen met het ondersteunen van deze jongeren en nu gaan ze allemaal naar school. De verandering is enorm. Deze jongeren staan nu uiterst zelfbewust in het leven.

De bedelende jongeren van vroeger, gaan nu naar school, helpen thuis, hebben zich ontwikkeld in sociale capaciteiten en hebben interactie met de samenleving buiten de kolonie. Dat helpt hen om ambitieus te zijn en ervoor te knokken om een nieuw leven op te bouwen. Vaak ook buiten de kolonie waar ze zijn opgegroeid.

In elk district leiden we een team vrijwilligers op voor bijvoorbeeld het vroegtijdig opsporen van lepra. Studenten van 16 jaar en ouder, geven we trainingen over wat lepra is, hoe je de symptomen kan herkennen, en wat je moet doen als je een verdachte patiënt vindt. Daar gebruiken we alle middelen voor, zoals een WhatsApp groep waarmee we infoberichten kunnen sturen.

Deze generatie jongeren gaan als Changemaker een verandering brengen in de samenleving binnen en buiten de kolonie. Dit is de generatie die ervoor moet zorgen dat vooroordelen verdwijnen.’

Manggal Soren

Manggal Soren (19) woont al zijn hele leven in een leprakolonie. De moeder van Manggal had lepra, hij niet. Maar toch werd ook hij erg gediscrimineerd vanwege zijn afkomst, buiten de kolonie noemden kinderen hem ‘koria’, een kind geraakt door lepra. Dat raakte hem enorm. Hij wilde daardoor zelfs niet meer naar school. Hij zag het nut er niet van in, want hij had toch geen kans op een eerlijke toekomst. Hij speelde liever met zijn vriendjes voetbal of bleef thuis rondhangen, terwijl er een school vlakbij was.

Na veel gesprekken met onze medewerkers begreep hij de noodzaak van leren, lezen en rekenen. Hij heeft zelfs zijn middelbare school afgemaakt. Nu spreekt Manggal uitstekend Engels en gaat hij een beroepsopleiding tot elektricien volgen. Het inschrijfgeld van zo’n opleiding is duur en hij is blij dat de Leprastichting hem kan steunen met een lening, zodat hij en zijn moeder niet zoveel hoeven te bedelen.

Buiten schooltijd helpt hij andere kinderen in de kolonie met huiswerk. Oude schoolboeken geeft hij aan de kinderen door.

Door de ondersteuning van de Leprastichting is zijn zelfvertrouwen enorm toegenomen. Hij heeft geen moeite meer te zeggen waar hij vandaan komt. Sterker nog, hij durft ook over lepra te praten met zijn vrienden. Eerder dachten zijn vrienden buiten de kolonie dat lepra van generatie op generatie werd overgebracht, maar hij kon aan hen uitleggen dat je ervan kan genezen, en dat het bijvoorbeeld bij zijn ouders is gestopt.

Als hij de kans krijgt legt hij graag aan mensen uit wat lepra precies is. En komt hij iemand tegen met verdachte vlekken dan brengt hij die persoon zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

“Ik ga ervoor zorgen dat mijn kinderen nooit besmet worden met vooroordelen.” aldus Manggal.

Met uw steun willen wij jongeren zoals Manggal helpen om voor zichzelf en voor lotgenoten op te komen.

Barry Jager

Wilt u meer weten over onze Changemakers?

Neem dan contact op met Barry Jager via 020-5950531 of b.jager@leprastichting.nl.

Uw steun aan de Changemakers is onmisbaar

Alleen met de steun van loyale donateurs zoals u kunnen wij veel betekenen voor mensen die iedere dag, direct of indirect, geconfronteerd worden met de gevolgen van lepra. Alvast hartelijk dank namens alle Changemakers.

Bedrag

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.