Gemiddeld duurt het 2 tot 5 jaar voordat de symptomen van lepra zichtbaar worden en een patiënt doorheeft dat er iets mis is. Waar sommige bacteriën zich elke minuut vermenigvuldigen, deelt de leprabacterie zich maar eens in de 2 weken. Zo kan iemand de bacterie jarenlang ongemerkt bij zich dragen en de ziekte overdragen aan buren, vrienden of familieleden.

Het zette American Leprosy Missions (ALM) aan tot het ontwikkelen van een lepra-specifiek vaccin. Om niet alleen leprapatiënten zelf te behandelen en te genezen, maar daarnaast de verspreiding van de bacterie tegen te gaan door ook de directe omgeving van een patiënt te behandelen. Inmiddels ligt er onder de naam ‘LepVax’ een prototype van het vaccin klaar.

Het vaccin heeft de eerste fase van de benodigde veiligheidsstudies doorlopen. De volgende stap is het uitvoeren van veldonderzoek in Brazilië. ALM vroeg de Leprastichting dit veldonderzoek mede te financieren. Zo kan de effectiviteit van het vaccin gedemonstreerd worden, in het bijzonder onder contacten van leprapatiënten.

Een vrouwelijke arts uit Indonesie onderzoekt een man op symptomen van lepra

Update

Tijdens de eerste onderzoeksfase van het vaccin hebben zich  geen ernstige bijwerkingen voorgedaan. In de tweede en huidige fase van het onderzoek wordt het vaccin getest in gebieden waar lepra veel voorkomt. In deze fase wordt gekeken of het vaccin ook echt helpt tegen lepra De eerste proeven zijn gestart in juli 2019 in Brazilië. Na vertraging door onder andere de pandemie en een gebrek aan fondsen, is de verwachting dat de het onderzoek in najaar 2022 weer opgestart zal worden. De resultaten van deze onderzoeksfase worden eind 2024 verwacht. We hopen natuurlijk dat dit vaccin een definitieve doorbraak in de bestrijding van lepra zal zijn!

Financiering

Het LepVax-project wordt gefinancierd door American Leprosy Missions (ALM) en de Leprastichting. Fiocruz in Rio de Janeiro ondersteunt de uitvoering van het project.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.