De organisatie

Al ruim 50 jaar zet de Leprastichting zich met hart en ziel in voor de strijd tegen lepra. En niet voor niets, want onze inzet is effectief gebleken. Door vroegtijdige opsporing, behandeling en genezing. Dankzij preventieve behandelingen van naaste contacten waarmee lepra met maar liefst 60% voorkomen kan worden. Dankzij voorlichting en training van gezondheidswerkers om lepra tijdig te herkennen en discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.

Naast hulpverlening financiert de Leprastichting dan ook wetenschappelijk onderzoek om gebleken effectieve behandelmethodes wereldwijd te kunnen inzetten. De Leprastichting bestrijdt lepra via organisaties in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië en met internationale partners. Op het internationale kantoor in Amsterdam werken zo’n 40 medewerkers en in de landenkantoren 200 medewerkers. De Leprastichting is een ANBI met CBF-erkenning en krijgt de steun van 45.000 donateurs en toonaangevende institutionele donoren waaronder de Nationale Postcodeloterij. De jaarlijkse inkomsten zijn € 10 miljoen.

De Leprastichting is actief in nationale- en internationale netwerken en heeft een leidende rol in de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP). Wereldwijd heeft de Leprastichting vijf kantoren in de regio’s waar lepra het meest voorkomt. Op dit moment transformeren deze kantoren naar Ngo’s met lokale verantwoording. Internationaal staat de Leprastichting bekend als NLR (until No Leprosy Remains) en werken we samen als een alliantie.

De structuur en bestuursmodel

Als bestuursmodel hanteert de Leprastichting het Raad van Toezicht-/Raad van Bestuursmodel. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de bestuurder die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. De bestuurder draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid en stuurt het managementteam aan. Het algemene beleid komt tot stand in het managementteam onder voorzitterschap van de bestuurder en wordt getoetst door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met elk een eigen aandachtsgebied. De raad houdt toezicht op de besturing en het beleid van de Leprastichting. De taken van de raad zijn onder meer: werkgeverschap van de bestuurder, toezicht en controle op de besturing, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren aan de directeur-bestuurder. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder is het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren.

Leden van de raad hebben bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de doelstelling en de missie van de Leprastichting. De raad is een hecht team waarbinnen de leden elkaar goed weten te vinden en waarin ieders inbreng wordt gerespecteerd. Van de leden wordt openheid, betrokkenheid en reflectie verwacht.

De toezichthouders hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen in een internationaal perspectief en kijken dus letterlijk en figuurlijk over grenzen. Zij beschikken over relevante maatschappelijke, zakelijke en/of politieke netwerken en zijn bereid deze in te zetten ten gunste van de Leprastichting. Zij zijn graag klankbord voor het bestuur.

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zoekt, vanwege het voltooien van de tweede termijn door de huidige voorzitter, een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. We zoeken een ervaren voorzitter die intrinsiek gemotiveerd is voor de doelstelling van de Leprastichting, goed op de hoogte is van de governance en modern toezicht.

Functie-eisen voor de voorzitter:

 • stevige, rolvaste toezichthouder met ervaring als voorzitter en als bestuurder;
 • bekend met de ontwikkelingen op het gebied van governance;
 • heeft relevante netwerken op strategisch niveau, bij voorkeur zowel nationaal als internationaal;
 • academisch niveau van denken en functioneren;
 • heeft inzicht in (strategische) bestuurlijke processen en veranderingen binnen complexe organisaties;
 • goed klankbord voor de directeur-bestuurder in de veranderopgaven en steun bij communicatie en representatie;
 • nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de doelstelling en het werkveld van de Leprastichting;
 • een staat van dienst in de wereld van ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking en/of public health, is een pre;
 • integer, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • is voldoende beschikbaar om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • is betrokken en zichtbaar;
 • heeft aandacht voor diversiteit en inclusie.

Persoonlijkheidsprofiel

U bent een verbinder en creëert een open en veilige cultuur. U bent een gezaghebbend en ervaren voorzitter en neemt zo nodig de rol van boegbeeld op u. Samen met de bestuurder zet u zich in voor de profilering en positionering van de Leprastichting. U draagt de missie en visie van de Leprastichting actief uit en zet uw netwerk daarvoor in. U heeft oog voor ieders inbreng in de raad en stimuleert een open dialoog. U levert een eigen bijdrage aan de discussie en weet ook de inbreng van anderen naar waarde te schatten. Dit ondersteund door een gezonde dosis relativeringsvermogen en pragmatisme.

Honorering

Conform de gedragscode van Goede Doelen Nederland en de vigerende beloningsrichtlijnen is het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onbezoldigd. Er is wel een onkostenvergoeding.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 27 november 2023.

Eerste ronde selectiegesprekken: 6 december 2023 van 15.00 -20.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken: 11 december 2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Een integriteitsscreening kan deel uitmaken van de procedure

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via deze website: www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens

Wesselo
Lidewij Geertsma, partner
Ilse Krauwel, projectassistent
T 030 275 84 47
E i.krauwel@wesselopublicvalue.nl

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.