Lepra zorgt nog steeds voor veel slachtoffers met ernstige lichamelijke en psychische gevolgen. Onnodig, want met de juiste inzet van medicijnen en preventieve medicatie is een wereld zonder lepra een realistisch doel. Internationale leprabestrijding is effectief gebleken. Hier zijn wel (financiële) middelen en bevlogen medewerkers voor nodig. Een onafhankelijke en ervaren Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van onze missie. Helpt u ons daarbij?

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met elk een eigen aandachtsgebied. De Raad houdt toezicht op het beleid van de Leprastichting. Per eind 2021 is er een vacature voor:

Een toezichthouder met als aandachtsgebied Financiën tevens voorzitter van de Financiële Audit Commissie

Als lid van de Raad van Toezicht bij de Leprastichting heeft u aantoonbare affiniteit met internationale hulpverlening en goede doelen.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Nieuwe leden worden op basis van hun specifieke deskundigheid benoemd door de Raad zelf. In de statuten leest u meer over de verantwoordelijkheden en taken.

De Leprastichting is actief in nationale- en internationale netwerken en heeft een leidende rol in de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP). Wereldwijd heeft de Leprastichting vijf kantoren in de regio’s waar lepra het meest voorkomt. Op dit moment transformeren deze kantoren naar NGO’s met lokale verantwoording. Internationaal staan we bekend als NLR (until No Leprosy Remains) en werken we samen als een alliantie.

Wat zijn de belangrijkste competenties voor leden van de Raad van Toezicht bij de Leprastichting?

 • Onderschrijft de doelstellingen en visie van de Leprastichting.
 • Aantoonbare affiniteit met internationale samenwerking en met goede doelen organisaties.
 • Ervaring met toezicht houden op een maatschappelijke organisatie die binnen en buiten Nederland werkzaam is.
 • Vermogen om het beleid en functioneren van de stichting te toetsen.
 • Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Bereid om tijd vrij te maken, voldoende beschikbaar.
 • Specifieke kennis en ervaring in een financiële managementfunctie.
 • Bij voorkeur een achtergrond als registeraccountant.
 • Kennis en ervaring met accountancy of financieel management in internationale samenwerking.

Wat is verder belangrijk om te weten voor deze functie met als aandachtsgebied Financiën?

 • De werkzaamheden bedragen circa één dagdeel per maand.
 • Vergaderingen vinden minimaal viermaal per jaar plaats, meestal op vrijdagmiddagen bij de Leprastichting in Amsterdam.
 • De Financiële Audit Commissie bereidt eveneens minimaal viermaal per jaar voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht de financiële onderwerpen voor.
 • Daarnaast komt de Raad minimaal éénmaal per jaar extra bijeen om de strategische ontwikkelingen te bespreken.
 • Het werk van de Raad van Toezicht is onbezoldigd, onkosten gemaakt voor het uitoefenen van de taak worden vergoed.
 • De benoeming is voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Helpt u ons een wereld zonder lepra realiseren?

Reageer dan voor 28 september en stuur uw CV en motivatie naar vacaturesNLR@leprastichting.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. van Ojik via Tjitske Houben (t.houben@leprastichting.nl).

De Leprastichting streeft naar gelijke kansen voor iedereen, wij willen iedereen met een beperking nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de Leprastichting

De Leprastichting wil de eeuwenoude ziekte lepra definitief een halt toeroepen. Nog steeds komen er jaarlijks 200.000 nieuwe leprapatiënten bij en miljoenen mensen moeten leven met de ernstige gevolgen van lepra door handicaps, discriminatie en uitsluiting.

Onnodig, want bij tijdige opsporing en behandeling is verdere besmetting te voorkomen. Door het preventief behandelen van naaste contacten is een wereld zonder lepra een concreet en realistisch doel. Naast hulpverlening financiert de Leprastichting dan ook wetenschappelijk onderzoek om gebleken effectieve behandelmethodes wereldwijd te kunnen inzetten.

De Leprastichting bestrijdt lepra via organisaties in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië en met internationale partners. Op ons internationale kantoor in Amsterdam werken zo’n 40 medewerkers en in de landenkantoren 200 medewerkers. De Leprastichting is een ANBI met CBF-erkenning en krijgt de steun van 45.000 donateurs en toonaangevende institutionele donoren waaronder de Nationale Postcodeloterij. De jaarlijkse inkomsten zijn €10 miljoen.

Kijk voor meer informatie op onze websites: www.leprastichting.nl en www.nlrinternational.org.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.