Je merkt dat het kantoor steeds meer de leidende rol kan nemen om onze kennis, ervaring en financiële steun optimaal in te zetten. In sommige gevallen helpen voorlichting en training al veel. In andere gevallen is er echt meer nodig. Ook in Nepal maken gemotiveerde mensen het verschil. Vooral de betrokkenheid en inventiviteit van jonge mensen vielen mij op. Zij zorgen voor verbinding tussen jong en oud, en zijn in staat om bestaande structuren te doorbreken als dat nodig is. Heel belangrijk in een maatschappij waar tradities een belangrijke rol spelen. In Nepal is de gemeenschapszin erg groot. De kracht van familiebanden en de wil om voor elkaar te zorgen, daar mogen we in ons land best een beetje jaloers op zijn.

Met de hulp van de Leprastichting maken we enorme stappen in Nepal

Mohini Ram Chamlagain is directeur van een revalidatiecentrum in het zuidoosten van Nepal. In het centrum helpen ze mensen met een beperking, waaronder (ex)leprapatiënten. ‘We wijzen de mensen op de mogelijkheden en middelen die
er zijn, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. Denk aan een ziektekostenverzekering, hulpmiddelen of financiële steun voor een eigen bedrijfje. Als je een beperking hebt, kun je een pas aanvragen waarmee je toegang hebt tot dit soort
faciliteiten. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. In mijn dorp leven 780 mensen met een beperking, 720 mensen hebben deze pas al aangevraagd. We zijn hier erg succesvol met deze speciale identiteitskaart. Laatst waren er twee vrouwen die erop wezen dat mensen met een beperking aanspraak kunnen doen op belastingvoordeel. Dan merk je echt dat de zelfverzekerdheid aan het toenemen is. ‘

Covid heeft de hulpverlening bemoeilijkt
Ook Nepal heeft te kampen met de gevolgen van de coronapandemie. Toch hebben ze het daar goed gedaan door de hulpverlening snel aan te passen. Zoals het gebruik van beschermende kleding, mondkapjes en afstand houden. Tijdens de tweede golf waren er veel covidpatiënten. Natuurlijk bemoeilijkt dit de medische zorg. Maar als er in een dorp veel vertrouwen is in onze kennis en ervaring, komt de hulpverlening van de gezondheidswerkers weer snel op gang. Je ziet dan dat jarenlange lokale aanwezigheid belangrijk is voor acceptatie. Er zijn veel stappen gezet. Naast het geven van voorlichting en het tijdig herkennen en het behandelen van lepra, doen we ook steeds meer aan preventie door middel van bron- en contactonderzoek. Het correct vastleggen van onderzoeksgegevens en het doorgeven van ervaring is zeer belangrijk. De ontwikkelingen worden goed bijgehouden en onderbouwd met cijfers. De gezondheidscentra zijn hierin erg transparant. Op basis van deze meetbare resultaten wordt verder gewerkt. Preventie is enorm belangrijk als we ons doel, een wereld zonder lepra, willen realiseren. In Nepal zijn jaarlijks zo’n 3000 nieuwe besmettingen. De overtuiging is er dat het mogelijk is om binnen tien tot twaalf jaar geen nieuwe leprapatiënten meer in Nepal te hebben. Dat is een mooie stip aan de horizon voor een eeuwenoude ziekte als lepra.

Dankzij de steun van de Leprastichting heb ik nu een succesvol bedrijf en word ik niet meer gediscrimineerd

Khonai Chaudhary leidt met zijn vrouw een succesvolle kippenboerderij en een eethuisje. Dat is een klein wonder, want nadat lepra bij hem te laat ontdekt werd, moest zijn been worden geamputeerd. ‘De steun van de Leprastichting heeft mij zoveel geholpen. Ik kan nu in mijn eigen levensonderhoud voorzien en ik ben veel zelfverzekerder geworden. Ik ervaar geen discriminatie meer.’

We trainen meer dan alleen gezondheidswerkers
We krijgen steeds meer steun van vrijwilligers uit de gemeenschap. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de gezondheidszorg. Dit zijn ook mensen die zelf getroffen zijn door lepra. Zij komen uit dezelfde gemeenschap en hebben al het vertrouwen van mede-inwoners. Hun hulpverlening is niet alleen op lepra gericht, maar ze bieden hulp in brede zin. Vooral vrouwen zijn bereid om die verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap op zich te nemen. Zij helpen discriminatie tegen te gaan en sporen dorpsgenoten aan niet te schromen om naar een dokter te gaan en erover te praten. Voorlichting heeft hier zeker aan bijgedragen. Patiënten durven eerder aan hun familie te vertellen dat ze lepra hebben en familieleden zijn vervolgens bereid om mee te doen aan het contactonderzoek en het innemen van preventieve medicatie. Je ziet hierbij wel verschil tussen stad en dorp. Hoe dichter bij de stad, hoe mondiger de mensen en hoe beter ze voor hun eigen rechten durven op te komen.

Nandlal Bastola werkt al ruim 22 jaar voor de Leprastichting. ‘Door mijn lange ervaring ken ik zoveel mensen en hun gezinssituatie. Dat geeft veel vertrouwen, want de mensen bellen en appen mij als ze onzeker zijn of het vermoeden hebben dat ze lepra hebben. Het helpt echt dat ik ze persoonlijk ken.’

Belangrijke aandachtspunten
Nationale en lokale overheden hebben, net zoals in ieder land, met veel gezondheidsuitdagingen te maken. Als Leprastichting willen we lepra zo snel mogelijk de wereld uit helpen, maar nationale overheden hebben natuurlijk meerdere prioriteiten. En dan komt covid er ook nog eens bij. Daarom moeten we onze succesvolle leprabestrijdingsprogramma’s vooral lokaal uitrollen en onze successen delen met andere dorpen en steden. Meetbaar en wetenschappelijk onderbouwd. We hebben goede banden met de landelijke overheid, maar besluitvorming vindt vooral op lokaal niveau plaats. Het is dus belangrijk dat wij daar goed geworteld zijn. Wij kunnen helpen met onze jarenlange expertise en ervaring.

We moeten NU doorzetten in Nepal
Ook de burgemeester van een dorp dat wij bezochten, vertelde dat gezondheid de hoogste prioriteit heeft . Hij bedankte ons voor onze hulp. Ik zag dat er al veel stappen zijn gemaakt, maar de burgemeester drukte ons op het hart dat we zeker nog onmisbaar zijn bij het opleiden van meer zorgmedewerkers. De steun die we dankzij onze donateurs kunnen geven, blijft daarom voorlopig nog hard nodig.

Lepra stoppen begint met geld

Geef om het mogelijk te maken om meer zorgverleners op te leiden en daardoor leprapatiënten in Nepal op te sporen en te behandelen. En meer bronnen contactonderzoek bij naaste contacten (familie, vrienden, collega’s) te doen.

Bedrag

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.