Discriminatie enorme gevolgen voor geestelijke toestand van leprapatiënten

Het rapport van ILEP (de internationale koepelorganisatie van ngo’s die strijden tegen lepra) beschrijft dat lepra vaak gepaard gaat met sociale uitsluiting, vooroordelen en discriminatie. Hierdoor heeft de ziekte, naast de lichamelijke gevolgen, vaak ook enorme gevolgen voor de geestelijke toestand van mensen die getroffen zijn door lepra. Bijna 50% van alle leprapatiënten gaat gebukt onder psychische klachten, zoals depressie of een angststoornis. Het rapport stelt dat om lepra de wereld uit te helpen, er een einde moet komen aan de hardnekkige discriminatie en de discriminerende wetten tegen leprapatiënten en hun families.

Vrouwen hardst getroffen

Door het hele rapport heen komen getroffen vrouwen, mannen en kinderen aan het woord. De Indiase Rachna Kumari, lid van het ILEP-panel van leprapatiënten: “In India zijn de vooroordelen en vernederingen ten opzichte van lepra bijzonder wreed, en voor vrouwen des te meer. Mijn schoonouders hebben me het huis uitgezet. Mijn ouders hebben al hun geld uitgegeven om me te steunen en voor mijn kinderen te zorgen terwijl ik op zoek ging naar medische hulp. Leven met lepra, zeker als je arm bent, is een zware last. Meisjes die de ziekte oplopen, hebben geen hoopvolle kindertijd of toekomst. Vrouwen met lepra zijn drie keer zo vaak het slachtoffer van geweld, door hun geslacht, door discriminatie en door handicaps.”

Uitsluiting door lepra

Ieder jaar komen er wereldwijd nog steeds ruim 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Hoewel lepra gemakkelijk te genezen is bij een tijdige diagnose, hebben ongeveer 6 miljoen leprapatiënten levenslang te maken met vooroordelen en discriminatie. Ze worden vaak door hun omgeving vermeden of zelfs verstoten, en mogen vaak niet naar school, werken of trouwen. Lepra treft vooral de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Lepra verdient geen discriminatie

“Lepra de wereld uit helpen is niet alleen een medische zaak”, zegt Jan van Berkel, directeur van de Leprastichting en voorzitter van ILEP. “In een wereld waarin uitsluiting door lepra aan de orde van de dag is, is het belangrijk dat we blijven vechten tegen discriminatie. Leprapatiënten moeten kunnen meedoen in de samenleving, zichzelf kunnen zijn en erbij horen. ”

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.