”Naast persoonlijke gesprekken, voeren we gesprekken
via gemeenschapsleiders, via bijeenkomsten met lotgenoten en familie en via dienstverleners en autoriteiten.
Ook sterk leiderschap is belangrijk. Projectleiders zijn dan
nog beter in staat om de specifieke problemen in hun
gemeenschap vast te stellen, oplossingen aan te dragen
en contact op te nemen met autoriteiten voor hulp.
Verder wijzen we op de rechten die leprapatiënten
hebben om voor zichzelf op te komen en bieden we
workshops aan zodat ze met nieuwe vaardigheden voor
een eigen inkomen kunnen zorgen. Dit versterkt enorm
het zelfvertrouwen.”

Angst voor besmettingen
Ook al zijn er in Brazilië geen leprakolonies meer,
(ex-) leprapatiënten worden nog steeds gediscrimineerd.
Het verbaast Héllen dat ze nog steeds mensen ontmoet
die lijden aan de gevolgen van lepra. Héllen: “Op een
gegeven moment merkten we dat een school al jaren
was gesloten. In de buurt begrepen we dat het kwam
omdat vlak bij de school een gezin met lepra woonde.
Ook al gaven de onderwijsambtenaren een andere
reden op, het was duidelijk dat families hun kinderen
niet meer inschreven vanwege dit gezin. Ook sprak ik
een fysiotherapeute die tijdens haar zwangerschap een
leprapatiënt niet wilde behandelen. Ze wist er toen te
weinig van. Dat is nu niet meer het geval en ze schaamt
zich nu. Deze verhalen laten zien dat we nog een lange
weg hebben te gaan.”

Voor jezelf leren opkomen
“De getroffen mensen hebben veel meegemaakt. Ik
begin soms eerst een persoonlijk gesprek. Luisteren en
praten in duidelijke taal is belangrijk om het gesprek
op gang te brengen. De volgende stap is samenzitten in
een groep met lotgenoten. De laatste stap is als de
groep of de persoon in staat is zelf het gesprek aan te
gaan met dienstverleners. Zo weten velen niet dat ze
recht hebben op een sociale uitkering. We proberen
(ex-) leprapatiënten te laten inzien dat ze zelf kunnen
bijdragen aan verandering.
De projecten die Héllen begeleidt, dragen enorm bij aan de
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.