Letterlijk bij de mensen thuis
Dr. Mitra: “De maatschappelijk werkers komen letterlijk bij de mensen thuis en hebben gemiddeld zo’n 1000 mensen onder hun hoede. Ze onderzoeken en begeleiden zwangere vrouwen en kinderen, kijken of ze ziek zijn of vaccinaties nodig hebben en sturen ze, indien nodig, door naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum.”

Onderzoeken, behandelen én nazorg
“Ook al bieden de maatschappelijk werkers zorg in brede zin; dankzij de trainingen die zij hebben gevolgd in leprabestrijding zijn ze inmiddels onmisbaar bij het stoppen van lepra. Als ze lepra bij een patiënt vermoeden, verwijzen ze direct door naar een gespecialiseerde arts, ze leveren de medicijnen om te genezen en controleren of de patiënt ook de kuur afmaakt. Dankzij tijdige diagnose kunnen we zo handicaps en verdere besmetting voorkomen. Onder begeleiding onderzoeken ze ook de naaste contacten van de leprapatiënt. Zij worden doorverwezen voor een preventieve medicatie. Hun maandelijkse observaties leggen ze vast in een eenvoudig document dat ontwikkeld is door de Leprastichting. Zo kunnen we de ontwikkelingen goed volgen.”

Kennis en ervaring doorgeven
“De maatschappelijk werkers worden betaald door de overheid. Leprabestrijding hebben ze als taak erbij; hiervoor krijgen ze een kleine vergoeding en de benodigde materialen zoals medicijnen en zelfzorgmaterialen. Ze doen dit graag, het geeft veel voldoening want als ze er tijdig bij zijn, voorkomen ze dat iemand een handicap ontwikkelt. De Leprastichting traint de trainers die op hun beurt weer de vroedvrouwen en maatschappelijk werkers bijscholen. De ondersteunende materialen helpen de symptomen van lepra te herkennen. Zo wordt de kennis en ervaring van de Leprastichting doorgegeven aan lokale medewerkers en zorgen we voor continuïteit in het vinden en behandelen van leprapatiënten.”

Waardering uitspreken is zo belangrijk
“Als ik op werkbezoek ben, wil ik zoveel mogelijk contact met de maatschappelijk werkers. Zij ontvangen een bescheiden vergoeding maar zijn de steunpilaar van het lepraprogramma dat door ons is ontwikkeld. Als ik met ze praat en mijn waardering uitspreek, krijg ik zoveel blije reacties. Deze waardering en het sociaal aanzien die zij in hun eigen omgeving hebben, motiveren om door te gaan”.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.