In 2020 zijn er 37% minder nieuwe gevallen van lepra gemeld dan in 2019. Dit lijkt in eerste instantie een positieve ontwikkeling. De werkelijkheid ligt helaas heel anders. De wereldwijde COVID-19 pandemie die in 2020 uitbrak en de bijbehorende lockdowns, zorgden ervoor dat er veel minder nieuwe gevallen van lepra werden ontdekt.

Gezondheidszorg gericht op bestrijding COVID-19
In veel landen was een groot deel van de gezondheidszorg het afgelopen jaar gericht op het bestrijden van COVID-19. Hierdoor kwamen veel lepraprogramma’s sti l te liggen. Gezondheidswerkers die zich normaal gesproken bezighielden met lepra, werden nu ingezet om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Groepsactiviteiten voor mensen met lepra werden stilgelegd en ook programma’s om actief op zoek te gaan naar nieuwe gevallen van lepra werden ti jdelijk stopgezet.

Groei aantal mensen met niet-gediagnosticeerde lepra
De WHO verwacht daarom dat het aantal mensen met lepra, maar zonder de juiste diagnose, zal stijgen. Deze mensen zijn besmettelijk zonder dat ze het weten. Op termijn kan dit leiden tot een toename van het aantal mensen met lepra en ook een toename van het aantal mensen met (ernstige) beperkingen. Door een te late diagnose en behandeling, kan de leprabacterie langer zijn verwoestende werk doen, met alle gevolgen van dien.

Lepra-zorg weer opstarten
Het advies van de WHO is dan ook om zo snel als mogelijk en verantwoord is, de basis gezondheidszorg voor leprapatiënten weer op te starten. En daarnaast weer actief op zoek te gaan naar mensen met lepra en ook de speciale (groeps)activiteiten voor mensen met lepra in een aangepaste vorm weer doorgang te laten vinden. De Leprastichting is hier al hard mee bezig. Zo voorkomen we een grote vertraging in het bereiken van ons gezamenlijke doel: een wereld zonder lepra!

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.