De corona pandemie treft inmiddels alle landen en inwoners van de wereld. Toch zijn er groepen mensen die extra hard worden getroffen door deze crisis. Dit zijn de mensen die structureel te maken hebben met ongelijkheid, zoals leprapatiënten en hun families. Zij hebben bijvoorbeeld minder middelen om zich te beschermen tegen het virus zelf en tegen de sociale en economische gevolgen van de pandemie. Om je goed te kunnen beschermen, heb je in ieder geval een degelijk onderkomen nodig, toegang tot schoon water en zeep, en een fatsoenlijk inkomen, om bijvoorbeeld hygiëne producten te kunnen kopen en de quarantaine te kunnen overbruggen. Veel leprapatiënten hebben echter geen of zeer beperkt toegang tot deze middelen en worden dus extra hard geraakt door de coronacrisis.

Aanpak van overheden speelt een belangrijke rol

Daarnaast zijn er andere oorzaken die een rol spelen. Veel leprapatiënten hebben slecht toegang tot medische zorg en veel overheden ‘vergeten’ in hun aanpak de kwetsbare groepen zoals leprapatiënten. Ook hebben ze te maken met discriminatie door dezelfde overheden, waardoor het ze vaak ontbreekt aan basis zaken als voedsel, energie, schoon water en beschermingsmiddelen. Als laatste zijn met name de oudere leprapatiënten in leprakolonies extra kwetsbaar voor het virus doordat overheden de kolonies bijvoorbeeld veranderen in corona-veldhospitaals, waardoor zij een groter risico lopen om met het virus besmet te raken.

Aanpak op middellange en lange termijn

Ondanks het feit dat veel oorzaken niet snel op te lossen zijn, ziet Alice Cruz gelukkig genoeg zaken waar aan gewerkt kan worden. Haar advies aan de United Nations Human Rights Office luidt dan ook:

  1. Versterk de bestaande gezondheidszorg in de landen waar lepra voorkomt, en versterk het bereik en de aanpak van bestaande lepraprogramma’s.
  2. Verbeter de aanpak van lepra-gerelateerde problemen door overheden.
  3. Informeer alle leprapatiënten over het voorkomen van Covid-19.
  4. Werk aan een internationale aanpak van lepra en de rechten van mensen met lepra.

(uit een ingezonden brief van Alice Cruz; speciaal gezant van de United Nations Human Rights Office, belast met het opheffen en tegengaan van discriminatie van leprapatiënten en hun familie)

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.