In Mozambique komen we op steeds meer afgelegen plekken om daar gezondheidswerkers te trainen in het herkennen en diagnosticeren van lepra. Ook hebben we verder ingezet op het preventief behandelen van leprapatiënten.

In Nepal hebben we in gesprekken met de lokale overheden ervoor gezorgd dat op meer plekken lepra preventief behandeld wordt. We zetten in op een halvering van het aantal patiënten binnen 5 jaar. Dat is een enorme versnelling vergeleken met de halvering die we de afgelopen 40 jaar hebben bereikt.

In Brazilië zijn we artsen bij hun werk gaan ondersteunen. Medewerkers van callcenters zijn patiënten gedurende hun behandeling gaan begeleiden, zodat de artsen meer tijd hebben om nieuwe diagnoses te stellen. Ook hebben we 200 nieuwe gezondheidswerkers opgeleid in twee nieuwe gebieden waar we eerder geen lepradiagnoses konden stellen.

Onze SkinApp, die we hebben ontwikkeld voor gezondheidswerkers om de eerste symptomen van lepra te herkennen, is geïntegreerd in de app van de Wereldgezondheidsorganisatie, waardoor nog meer gezondheidswerkers in staat zijn om de eerste symptomen van lepra te herkennen. Zo is de kennis om lepra te herkennen voor nog meer gezondheidswerkers wereldwijd beschikbaar en kunnen we nog meer mensen met lepra opsporen.

In Indonesië hebben we onze werkzaamheden uitgebreid naar zeven nieuwe districten. En we zijn een grote landelijke campagne gestart om discriminatie van mensen met lepra te stoppen. Het bijkomende resultaat was bijzonder: mensen die vermoedden dat ze lepra hadden, besloten zich te laten controleren en werden, als ze de ziekte hadden, behandeld.

Wetenschap is kennis. Wetenschap is vooruitgang. Wetenschap brengt ons dichter bij een wereld zonder lepra. Leprastichting medewerkers publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Hier vind je een selectie van artikelen die in 2023 zijn gepubliceerd over stigma, preventie, financiering en meer.

Wat gaan we doen in 2024

Dit jaar ligt onze focus op het opsporen van leprapatiënten en het verder opschalen van het preventief behandelen van hun directe contacten. Dat kunnen we niet zonder de hulp van onze trouwe donateurs. Dankzij hen kunnen we 24 uur per dag, alle dagen van het jaar lepra opsporen en bestrijden. Alleen op die manier bereiken we ons doel om in 2040 de wereld bevrijd te hebben van lepra.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.