Handige app 

Het huidige informatiesysteem voor lepra in Nepal bestaat uit verschillende papieren formulieren en registers, wat kan leiden tot fouten tijdens het invullen en rapporteren. Hierdoor ontvangt de overheid vaak te laat en onjuiste cijfers over het aantal leprapatiënten, waardoor zij minder adequaat kan reageren. In het project ‘Wereldwijd in kaart brengen van leprapatiënten’ heeft Leprastichting Nepal gezondheidswerkers in Nepal getraind hoe ze een dataverzamelingsapp moeten gebruiken. Met deze app kunnen zij zowel lepragegevens vastleggen en rapporteren, als de geografische gegevens van leprapatiënten verzamelen. Op basis hiervan kunnen kaarten worden gemaakt die de locaties van leprapatiënten aangeven én de gebieden waar medicatie of zelfzorg voor handicaps nodig is. Tevens kunnen deze kaarten clusters van leprapatiënten (gebieden met hoog risico op besmetting) tonen, waar preventieve medicatie nodig is.   

Deur-tot-deur campagne 

Een concreet voorbeeld van het in kaart brengen van leprapatiënten in de praktijk is de grootschalige deur-tot-deur campagne die momenteel in Nepal worden uitgevoerd. Allereerst zijn leprapatiënten van de afgelopen 10 jaar in kaart gebracht waarna clusters van 3 tot 5 patiënten in hetzelfde dorp zijn aangewezen. Alle personen in zo’n dorp worden vervolgens uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Er is vooraf eerst toestemming gevraagd aan het hoofd van het dorp om de campagne zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de dorpsbewoners informatie over de ziekte lepra, wat de symptomen zijn en hoe lepra voorkomen kan worden. Ook demonstreren de gezondheidswerkers, getraind door Leprastichting Nepal, hoe je lepra kunt herkennen door middel van huidonderzoek. Tot slot neemt het hoofd van het dorp zelf de preventieve medicatie in, om het goede voorbeeld te geven.   

Na de bijeenkomst begint de deur-tot-deur campagne en zullen de gezondheidswerkers de deuren langs gaan om alle inwoners te onderzoeken op symptomen van lepra en de preventieve medicatie te geven. Zo krijgen we, met uw steun, lepra de wereld uit!  

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.