De getallen zijn afkomstig uit een wiskundig model dat de verspreiding van lepra in een bevolking en de effecten van behandeling nabootst. De wetenschappers maakten de berekeningen voor de 110 landen waarin lepra voorkomt en publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Neglected Tropical Diseases https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0009146

Model voorspelt sterke afname lepra door preventief te behandelen
Het model laat zien dat iets meer dan 40 miljoen mensen preventief behandeld moeten worden om het aantal nieuwe gevallen van lepra binnen 22 jaar wereldwijd met 90 procent te verminderen. Voor de meeste van de 110 landen waarin lepra voorkomt, voorspellen de onderzoekers dat in 5 jaar het aantal nieuwe gevallen gehalveerd kan worden als ongeveer 21 miljoen mensen preventief worden behandeld.

Eenmalig antibioticum
Zo’n preventieve behandeling wordt PEP genoemd; ofwel post-expositie profylaxe. Daarbij krijgen nauwe contacten, zoals familie, vrienden en buren van gediagnosticeerde leprapatiënten uit voorzorg een eenmalige behandeling met bijvoorbeeld het antibioticum rifampicine. Uit recent onderzoek bleek al dat dit een haalbare en veilige methode is om lepra terug te dringen.

Realistische inschatting
De studie geeft volgens de wetenschappers een realistische inschatting van de omvang van het wereldwijde lepraprobleem. ‘Het model kwantificeert het daadwerkelijke aantal personen dat preventief behandeld moet worden en de inspanning die daarmee gepaard gaat. De schatting is gebaseerd op de beste wetenschappelijke methodologie die we momenteel hebben. De getallen moeten niet worden geïnterpreteerd als een nauwkeurige berekening, maar als een ordegrootte waaraan beleidsmakers op het gebied van leprabestrijding moeten denken’, legt hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid Jan Hendrik Richardus van het Erasmus MC uit.

Goede coördinatie is belangrijk
Linda Hummel, directeur van de Leprastichting, is positief gestemd. ‘Het is altijd duidelijk geweest dat we ons niet alleen moeten concentreren op het aantal nieuwe leprapatiënten dat jaarlijks wordt gerapporteerd. Het wereldwijd preventief behandelen van 40 miljoen mensen tegen lepra is een haalbaar doel, mits we onze middelen en inspanningen goed coördineren.’

Lepra is een chronische infectieziekte, die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae. Lepra kan handicaps en een vicieuze cirkel van armoede, stigmatisering, werkloosheid, sociale uitsluiting en geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken. Jaarlijks komen er wereldwijd nog ruim 200.000 nieuwe lepragevallen bij.

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.