Volhouden

Volharding om dit virus te bestrijden is belangrijk. En volharding vraagt veel van een mens. We realiseren ons dit als geen ander. Een hardnekkige ziekte bestrijden, vraagt heel veel inspanningen en heel veel tijd. Maar met elkaar zullen we het uiteindelijk overwinnen. Dit vertrouwen hebben we in de bestrijding van het coronavirus. En dit vertrouwen hebben we in onze strijd tegen lepra.

Want ook ons werk voor leprapatiënten krijgt er door het coronavirus een extra uitdaging bij. Leprapatiënten zijn door hun lage weerstand extra kwetsbaar voor de gevolgen van dit virus. En leven vaak in minder hygiënische omstandigheden, zonder water en zeep om zichzelf goed te kunnen ontsmetten. En vaak met veel mensen op een klein oppervlakte waardoor 1,5 meter afstand houden al helemaal niet mogelijk is.

Creativiteit en alternatieve wegen bewandelen

Onze collega’s ter plekke doen wat ze kunnen om contact te houden met leprapatiënten en zo goed mogelijk te helpen met het voortzetten van hun behandeling. Mobiele telefoons, SMS, WhatsApp, lokale radiostations, alles wordt ingezet om de leprapatiënten te bereiken met wat ze wel en niet moeten doen.

Al onze lopende projecten worden aangepast op deze extra uitdaging en we zijn continu in contact met onze collega’s ter plaatse, om ervoor te zorgen dat leprapatiënten nu niet zonder eten komen te zitten, zij hun behandeling kunnen voortzetten en goed geïnformeerd zijn over bescherming tegen het coronavirus.

Volg de ontwikkelingen van ons werk

Via deze pagina houden we u graag op de hoogte van hoe wij omgaan met corona in de verschillende landen waar wij werken. En hoe we ons werk voor leprapatiënten zo goed mogelijk voortzetten en de ontwikkelingen daarin. In de week van 7 april kunt u meer hierover lezen aan de hand van een blog van onze directeur, Jan van Berkel. Hij houdt u graag persoonlijk op de hoogte.

Corona en bereikbaarheid

De Leprastichting volgt de landelijke richtlijnen rondom het coronavirus. De komende weken werken de meeste medewerkers vanuit huis om mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. Omdat we op kantoor met een kleinere bezetting werken, zijn we telefonisch beperkter bereikbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor. Via de email blijven wij goed bereikbaar. Als u een bericht achterlaat, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Pas goed op uzelf en uw naasten

Voor nu geldt voor al onze medewerkers en vrijwilligers, net als voor u: pas goed op uzelf en uw naasten, bij alles wat we doen. Laten we voor elkaar blijven zorgen en samen het coronavirus overwinnen.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.