Momenteel wordt India geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis als gevolg van de dodelijke tweede golf van de Covid-19-pandemie. Ziekenhuizen zijn overvol en er is een groot tekort aan zuurstofflessen. Miljoenen gezinnen in het hele land zijn zwaar getroffen, met verlies van levens, levensonderhoud en onnoemelijke ontberingen tot gevolg.

Leprapatiënten achter in de rij voor medische hulp
De nood in India is hoog. Iedereen probeert te helpen waar hij kan. Ook onze collega’s in India. Hun focus ligt met name op het voorkomen van corona en sterfte onder leprapatiënten. Daarnaast proberen ze hen op allerlei mogelijke manieren te ondersteunen. Niettemin, maken ze zich ernstig zorgen. Medisch gezien vormen leprapatiënten een risicogroep voor corona. Niet alleen vanwege hun slechte gezondheid, maar ook vanwege de slechte hygiënische omstandigheden in leprakolonies. Zowel lepra als corona kunnen zich hierdoor eenvoudig verspreiden, met alle gevolgen van dien. Bijkomend nadeel is dat het voor leprapatiënten met corona extra moeilijk is om adequate medische hulp te krijgen in ziekenhuizen. Ze staan als kwetsbare groep achteraan in de rij om geholpen te worden.

Wat doet de Leprastichting?
Ondanks de huidige zware omstandigheden, doen onze collega’s in India wat zij kunnen om te helpen.

• Er zijn op meerdere locaties individuele hulplijnen opgezet om informatie van de overheid over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden, zuurstofflessen en medicijnen toegankelijk te maken voor leprapatiënten. Deze hulplijnen worden beheerd door onze medewerkers
• We pleiten bij de overheid voor voorrang voor deze kwetsbare doelgroep bij het vaccineren
• We onderhouden telefonisch contact met leprapatiënten om hen te informeren, te ondersteunen en te helpen zo snel mogelijk hun vaccinatie te krijgen
• We helpen en bemiddelen voor leprapatiënten als ze direct medische zorg nodig hebben
• We zorgen ervoor dat er voldoende lepramedicatie is en dat iedereen die het nodig heeft, deze medicatie ontvangt, ondanks lockdowns.

Op dit moment is ons belangrijkste doel om leprapatiënten in India zo goed mogelijk bij te staan en door deze coronacrisis heen te helpen.

Helpt u ook mee?

Bedrag

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.