“Wij zijn een waarde-gedreven organisatie, integriteit moet onderdeel van ons DNA zijn.”

Linda Hummel, directeur Leprastichting

Hoe krijgt u dit voor elkaar?

We hebben een uitgebreid integriteitsbeleid. Er is een speciale gedragscode opgesteld die alle medewerkers wereldwijd moeten ondertekenen, anders kun je niet bij ons werken. De gedragscode is onderdeel van ieder contract. Ongeacht of dit een overeenkomst is met vaste medewerkers, inhuurkrachten of stagiaires werkzaam bij de Leprastichting of de NLR Alliance. En daar waar de Leprastichting eindverantwoordelijk is voor een programma of project, zijn er afspraken gemaakt om integer gedrag te waarborgen bij onze samenwerkingspartners.

Wat valt onder integriteit?

Dit gaat verder dan respectvolle omgangsvormen en het voorkomen van (machts)misbruik. Ook financiële schendingen mogen niet voorkomen. Denk aan fraude, verwijtbare nalatigheid of belangenverstrengeling. Integriteit is een waarde die in de volledige keten van hulpverlening gewaarborgd moet zijn. Financiële verantwoording leggen we af via het jaarverslag en de jaarrekening.

Hoe weten medewerkers en hulpverleners hoe ze zich moeten gedragen?

In de gedragscode staat uitvoerig beschreven hoe medewerkers op een integere wijze hun werk moeten uitvoeren. Bovendien zijn een onafhankelijke, externe, integriteitsfunctionaris en een vertrouwenspersoon aangesteld voor vragen of het melden van misstanden. Regelmatig organiseren we een uitgebreide workshop waarbij we met medewerkers de gedragscode en verschillende dilemma’s bespreken. Niet alleen in Nederland maar ook in de landen waar we werken. Zo blijven we ons continu bewust van wat integriteit inhoudt en hoe we zo zorgvuldig mogelijk ons werk kunnen uitvoeren.

Tot slot? Wat als er toch iets gebeurt?

Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk actie en passende maatregelen te nemen en hierover verantwoording af te leggen. Wacht daarom niet als er een vermoeden is. Iedere melding wordt door ons onderzocht. Misstanden of vermoedens daarvan kunnen worden gemeld bij mij, als directeur, op l.hummel@leprastichting.nl. Maar als dit in een bepaalde situatie niet wenselijk wordt geacht ook bij onze onafhankelijke, externe integriteitsmedewerker via integrityNLR@humanresults.nl.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.