Mensen bij wie lepra al in een vergevorderd stadium is, kunnen last krijgen van blindheid en vergroeiingen aan hun handen en voeten, die handicaps kunnen veroorzaken. Belangrijk is dan dat verdere schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door mensen met lepra met elkaar in contact te brengen. In een zelfzorggroep van mensen met handicaps, leren ze hoe ze hun wonden het beste kunnen verzorgen. Dit voorkomt dat bestaande handicaps verergeren.

Contact met lotgenoten helpt
Daarnaast helpt het contact met lotgenoten om eenzaamheid en mentale problemen te voorkomen en te genezen. Veel leprapatiënten ervaren mentale problemen vanwege hun ziekte. Door discriminatie, afwijzing en een laag zelfbeeld trekken ze zich vaak terug en hebben weinig sociale contacten. Door zich aan de sluiten bij een zelfzorggroep worden mensen uit hun sociale isolement gehaald en kunnen ze hun ervaringen delen, bijvoorbeeld over hun behandeling.

Versterken lokale gezondheidszorg
Zelfzorggroepen spelen dus niet alleen een belangrijke rol bij het voorkomen van ernstigere handicaps maar ook bij het bieden van mentale steun. De Leprastichting zet zich daarom in om nieuwe zelfzorggroepen op te zetten en bestaande groepen te ondersteunen. Maar we doen meer. Zo versterken we tegelijk de lokale gezondheidszorg, bijvoorbeeld door gezondheidswerkers beter op te leiden. Hierdoor kunnen er meer mensen met lepra vroegtijdig opgespoord worden en kunnen veel handicaps worden voorkomen. Daarnaast geven we trainingen zodat gezondheidswerkers ook mentale ondersteuning kunnen bieden én lobbyen we bij overheden voor betere voorzieningen voor mensen met een handicap.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.