Dat geldt voor mensen in Nederland maar ook voor leprapatiënten in de wereld. In gesprek met donateur dr. Erik Ruland(63), instituutsopleider bij het Nederlands opleidingsinstituut voor artsen in de sociale geneeskunde (NSPOH).

India is vormend geweest voor mijn loopbaan
Erik: “Ik heb geneeskunde gestudeerd en in 1983 ging
ik voor mijn stage wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
in India. Mijn onderzoek had betrekking op het opzetten
van een zorgsysteem in afgelegen, zeer arme, gebieden.
Daarnaast liep ik mee met een chirurg die hersteloperaties uitvoerde in een lepraziekenhuis op het platteland. Ik wist weliswaar dat ik geen chirurg wilde worden maar wel van betekenis wilde zijn in de publieke gezondheidszorg. Ik zag tijdens mijn stage de resultaten en de positieve effecten van de zorg.”

De isolatie van leprapatiënten maakte indruk
“Toen ik veertien jaar was, heb ik de film Ben Hur gezien.
Ik zal nooit de schokkende beelden van de leprapatiënten
vergeten die in de film voorkwamen. De discriminatie,
het verstoten worden…. Ik wist toen al dat ik daar later
wat mee wilde doen. Tijdens mijn stage in het lepraziekenhuis in India werd dit nog eens versterkt. Ook nu,
geeft het verbeteren van de gezondheidszorg door het
opleiden van jonge collega’s als instituutsopleider mij
veel voldoening.”

Enorme vooruitgang in leprabestrijding
“Toen ik achttien jaar na mijn stage terugkwam in India,
zag ik dat er al veel stappen waren gemaakt. Je ziet dan
ook het belang van duurzame leprabestrijding. Het is
goed dat de Leprastichting dit regelmatig laat zien. Het
effect van de medicijnen maar ook de positieve gevolgen
van intensief bron- en contactonderzoek en de inzet van
preventieve behandeling. Fases die we voor ziektes in
Nederland ook hebben doorlopen en nu ook positief
werken in de bestrijding van lepra.”

Het is toch mooi dat we cijfermatig kunnen onderbouwen
hoeveel mensen preventief behandeld moeten worden
om lepra definitief te stoppen? En dat we zelfs kunnen
aangeven wanneer dat ongeveer het geval zal zijn.
“Ik vind de gezondheidszorg zo’n mooi vak omdat ik de
resultaten zie van scholing, onderzoek en innovatie. De
levensverwachting van mensen neemt toe. Wereldwijd.
En hoe positief is het dat je patiënten na hun ziekte weer
perspectief kunt bieden zodat ze blijven deelnemen aan
de maatschappij? De sociale aspecten van gezondheidszorg zijn erg belangrijk.”

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.