“Ik weet waar ik het allemaal voor doe”

“Ik ben begonnen als collectant voor de Leprastichting. Ik trotseerde weer en wind om met mijn collectebus op pad te gaan. In 2000 werd ik door mijn voorgangster gevraagd om het stokje van haar over te nemen als collectecoördinator. Na al die jaren doe ik het nog steeds met veel plezier. Het is leuk en dankbaar werk.

Het is leuk en dankbaar werk

Ik begeleid 13 contactvrouwen uit 10 dorpen, en zorg dat ze de benodigde collectematerialen hebben. De contactvrouwen zijn het aanspreekpunt voor de collectanten. Dat zijn er ongeveer 250.”

Samen collecte lopen
Veel collectanten lopen hun collecterondje met iemand samen.

“Ik ben trots op alle collectanten die meedoen. Door een paar uur collecte te lopen, levert iedereen een belangrijke bijdrage. Veel collectanten lopen hun collecterondje met iemand samen. Dat is gezellig en het geeft een veiliger gevoel.”

Huis aan huis collecte

Het is altijd weer spannend hoeveel geld we met elkaar hebben opgehaald. Elke euro telt tenslotte!

“Zelf heb ik met eigen ogen gezien wat lepra met mensen doet. Ik heb in Indonesië meegeholpen in een lepradorp en in een lepraziekenhuis. Door die bijzondere ervaring raakte ik nog meer gemotiveerd dan voorheen. Ik weet waar ik het allemaal voor doe. Als we na afloop van de collecte het geld gaan tellen, is het altijd weer spannend hoeveel we met elkaar hebben opgehaald. Elke euro telt tenslotte!”

Wilt u net als Marianne helpen om lepra de wereld uit te krijgen?

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.