Het tijdig opsporen van mensen met lepra is belangrijker dan ooit
Actieve opsporing staat bij de bestrijding van lepra centraal. Patiënten en hun naasten kunnen zo tijdig behandeld worden met een antibioticakuur zodat zij genezen en de bacterie zich niet verder kan verspreiden. Dit voorkomt veel lichamelijk en psychisch leed. Door de focus op corona in de gezondheidszorg staat de leprazorg echter onder grote druk. Er worden minder mensen met lepra opgespoord, waardoor op termijn het aantal geïnfecteerden zal groeien. Hierdoor zal de ziekte zich verder verspreiden, met alle gevolgen van dien.

Benodigde hulp in de coronacrisis
De Leprastichting blijft zich daarom hard inzetten voor vroegtijdige opsporing en behandeling, ook en juist tijdens de coronacrisis. Daarnaast ondersteunen wij leprapatiënten extra in deze moeilijke tijd. In India ligt de focus met name op het voorkomen van corona en sterfte onder kwetsbare leprapatiënten. Wanneer directe medische zorg is vereist, bemiddelen we met zorgverleners. Ook zorgen we ervoor dat er voldoende lepramedicatie aanwezig is. De Leprastichting pleit bij de overheid bovendien voor het geven van voorrang aan leprapatiënten bij het vaccineren.

Het tijdig opsporen van mensen met lepra is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. De Leprastichting kan dit niet zonder donateurs. Helpt u ook mee?

Bedrag

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.