Werkbezoek speciale VN-rapporteur aan Nederland

20 november 2017

 

Op donderdag 23 en vrijdag 24 november 2017 brengt de speciale VN-rapporteur voor de rechten van personen met een handicap, Catalina Devandas Aguilar, een werkbezoek aan ons land.

 

Tijdens het bezoek staan twee vragen centraal: 1. Hoe ver is Nederland met de implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in haar buitenlands beleid? 2. Hoe garandeer je dat mensen met een beperking – oververtegenwoordigd in de meest gemarginaliseerd groepen in ontwikkelingslanden - ook toegang hebben tot basisvoorzieningen en deel zijn van de samenleving?

 

Programma

Donderdagochtend 23 november (10:00 tot 14:30 uur)

Rapporteur Devandas zal met leden van het College voor de Rechten van de Mens praten over de binnenlandse en buitenlandse componenten van het verdrag. De nadruk van haar werkbezoek ligt op het Nederlandse buitenlandbeleid. Zo zal tijdens de expertmeeting ‘Everybody Matters’ (voor onderzoekers, beleidsmakers en medewerkers van hulporganisaties) het verbeteren van seksuele reproductieve en gezondheidsrechten voor mensen met een beperking in het ontwikkelingsbeleid van minister Kaag centraal staan. Het programma is te vinden op www.dcdd.nl

 

Donderdagmiddag 23 november (15:00 tot 16:00 uur)

Op donderdagmiddag is in de Tweede Kamer een openbare bijeenkomst gepland met de commissie Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. Devandas zal daar met Kamerleden spreken over verdere implementatie van het VN-verdrag.

 

Vrijdagochtend 24 november (9:30 tot 11:15 uur)

Op vrijdagochtend vindt een (besloten) werkbezoek aan het ministerie van buitenlandse zaken plaats.

 

 

Nederland en de VN-rapporteur

De speciale VN-rapporteur is benoemd door en rapporteert aan de VN-mensenrechtenraad. Haar opdracht is om onderzoek te verrichten naar de positie van mensen met een beperking in het binnen- en buitenlandse beleid van lidstaten. Nederland heeft het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in juni 2016 geratificeerd. Komende zomer zal het huidige kabinet bij de VN moeten rapporteren over de voortgang van de implementatie en de manier waarop Nederland deze rechten beschermd en promoot.

 

Ga voor meer informatie naar de DCDD website >>

 

 

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo