Samenwerking header

Samenwerking

Lepra bestrijden kunnen we niet alleen. We zijn trots op de vele partners waarmee wij samenwerken

 

 

ALMDe American Leprosy Missions is een internationale en christelijke non-profit organisatie die zich op de zorg van leprapatiënten richt. ALM steunt sinds 2008 het wetenschappelijk onderzoek van de Leprastichting ook financieel.

 

amcSamen met Professor Henry de Vries van de Dermatologie afdeling van de Academisch Medisch Centrum, wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om Nederlandse lepra-experts uit het veld bij elkaar te brengen. Deze bijeenkomsten stimuleren acties om de hulp voor mensen met lepra in Nederland te verbeteren.

 

DCDD Logo4xDe Dutch Coalition on Disability and Development is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. De DCDD richt zich vooral op mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

 

 

NPLlogo2013RGB72Sinds 1996 is de Leprastichting een van de 112 beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij en ontvangt jaarlijks een bijdrage uit de opbrengst van de loterij. In totaal heeft de Leprastichting tot nu toe 39 miljoen ontvangen. Dit geld komt ten goede aan de opsporing en behandeling van leprapatiënten.

 

GFATMThe Global Fund bestrijdt aids, tuberculose en malaria. Nigeria en Nepal hebben een gecombineerd lepra- en tuberculose programma. Deze activiteit gaat gepaard met de bestrijding van lepra.

 

Goede Doelen Nederland logo5Goede Doelen Nederland behartigt de belangen van ruim 130 goede doelen die fondsen werven onder het Nederlandse publiek.

 

IDDCDe International Disability and Development Consortium is een samenwerkingsverband tussen 26 organisaties voor en door mensen met een handicap en ontwikkelingsorganisaties (ngo's) die zich richten op handicaps en ontwikkelingswerk in meer dan 100 landen.

 

 

ILEPDe Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP) heeft als doel de samenwerking tussen verschillende organisaties die lepra bestrijden te bevorderen. Door steun aan lepraprogramma's te coördineren, gemeenschappelijke belangen te behartigen en technische ondersteuning te geven. Leden van ILEP zijn actief in alle landen waar lepra voorkomt. De Leprastichting coördineert ILEP-activiteiten in India, Brazilië, Nigeria, Mozambique, Indonesië, Vietnam en Laos.

 

InfolepInfolep is een internationaal kenniscentrum over lepra en daaraan gerelateerde onderwerpen. Ongeveer 15.000 doktoren, medische studenten en lepra-veldwerkers over de hele wereld maken jaarlijks gebruik van deze dienst.

 

InfoNTD logoInfoNTD is dé bron over overlappende vraagstukken van ‘vergeten’ tropische ziekten (NTDs) en een platform voor uitwisseling van informatie tussen wetenschappers, professionals en anderen in de NTD wereld. Het is een multi-partner initiatief van de NTD NGO Network (NNN).

 

KNCVKNCV Tuberculosefonds is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor het terugdringen van tuberculose, in Nederland en wereldwijd. In Nigeria werken de Leprastichting en KNCV Tuberculosefonds samen bij het bestrijden van tuberculose.

 

Lepra is een Britse organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met ziekte, armoede en vooro lepra logoordelen

en hen helpt om hun gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Lepra werkt samen met de Leprastichting in India.


 

Logo LeprazendingMet de Leprazending werken we in het veld samen op plaatsen waar beide organisaties aanwezig zijn.  Vaak heeft een van beide partners dan de coördinatie over het werk.

 

 

LRI logoDe Leprosy Research Initiative (LRI) een onderneming van 5 internationale niet-gouvernementele anti-lepra organisaties. LRI stimuleert, faciliteert en financiert hoogwaardig lepra onderzoek. Daarnaast is de LRI bedoeld om de onderzoekscapaciteit in lepra endemische landen te versterken en onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk.

 

Light-for-the-worldLight for the World Nederland is een ngo voor bestrijding van vermijdbare blindheid en voor inclusie van mensen met een handicap. Light for the World implementeert, via het regionale kantoor van de Leprastichting in Jos, oogzorgprojecten in Noord-Nigeria.

 

Liliane-fondsHet Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Tijdens het Goed Geld Gala in februari 2012 maakt de Loterij bekend dat de Leprastichting en het Liliane Fonds samen ruim € 2 miljoen extra krijgen voor het project 'These shoes are made for walking.' Daarmee zullen we de komende jaren een opleiding voor orthopedische schoenmakers opzetten in Hanoi, Vietnam, voor studenten uit heel Zuidoost-Azië. Met de speciale schoenen die over een paar jaar in hun werkplaatsen worden gemaakt, helpen we twee miljoen mensen met voet- en loopproblemen in Azië.

 

NNN logo

 

Neclected Tropical Disease NGDO Network (NNN) is een wereldwijd forum voor NGO's om bij te dragen aan de wereldwijde controle, eliminatie, en het beheer van de gevolgen van NTD's geschetst binnen de internationaal overeengekomen World Health Organization NTD Roadmap.

 

 

PartosPartos is de branchevereniging voor Internationale Samenwerking in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van 120 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling in samenwerking met lokale partnerorganisaties.

 

Peerke Donders FoundationDe Peerke Donders Stichting steunt de Leprastichting bij de revalidatie en zorg van leprapatiënten in Vietnam en Laos.

 

Turing-FoundationDe Turing Foundation is de belangrijkste co-financier van de Leprastichting op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

 

 

WHODe World Health Organization (WHO) is de coördinator voor gezondheid van de Verenigde Naties. De Leprastichting is betrokken geweest bij het bepalen van de strategie voor de leprabestrijding wereldwijd.

 

 

Meer informatie over ons leprawerk

Werkwijze footer

Onze werkwijze >>

Waar zijn we actief footerWaar zijn we actief >>

Visie en missie footerVisie, missie en strategie >>

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo