Onze werkwijze header nigeria

Onze werkwijze

 

Visie, missie en prioriteiten

De Leprastichting heeft drie prioriteiten: vroege leprabestrijding, handicap preventie en inclusie van (ex)leprapatiënten. Al onze activiteiten binnen deze prioriteiten dragen bij aan onze visie: ‘Een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van een handicap’ en onze missie: Het stimuleren en ondersteunen van de gezondheid, het vermogen en de volledige integratie in de samenleving van (ex-)leprapatiënten en personen met een handicap.

 

Medicatie Mozambique

Vroege leprabestrijding

In de landen waar we actief zijn, ondersteunen we de gezondheidsdiensten bij het vroegtijdig opsporen van nieuwe leprapatiënten. We geven extra trainingen aan artsen en verpleegkundigen, zodat ze de ziekte tijdig herkennen. En we sturen opsporingsteams op pad om ook in afgelegen gebieden leprapatiënten op te sporen.

 

Multidrug Therapy (MDT)

Sinds 1982 kunnen leprapatiënten genezen worden met een cocktail van drie soorten antibiotica. Tijdens deze Multidrug Therapy (MDT) moeten de patiënten maandelijks een sterk antibioticum slikken en dagelijks één of twee andere pillen. De Multidrug Therapy heeft effect. Na enkele dagen zijn patiënten al niet meer besmettelijk en is levenslang pillen slikken niet meer nodig. Afhankelijk van het soort lepra duurt de behandeling zes tot twaalf maanden. Soms heeft de behandeling verschillende bijverschijnselen, zoals verkleuring van de huid. Maar er kunnen ook zware bijverschijnselen optreden zoals een pijnlijke reactie van het immuunsysteem. De bijwerkingen kunnen gevaarlijk zijn, omdat patiënten daardoor alsnog zenuwbeschadigingen kunnen oplopen. Het is belangrijk dat deze bijwerkingen snel worden ontdekt, zodat de patiënten speciale medicijnen kunnen krijgen.

In 2016 kregen 9.248 mensen een training in het herkennen en behandelen van lepra. Het is namelijk belangrijk dat patiënten tijdens de behandelperiode regelmatig onderzocht worden. Dit kan goed gecombineerd worden met het ophalen van de medicijnen voor de komende maand. Het is belangrijk dat de patiënt de medicijnen op tijd slikt en de kuur afmaakt.

Nieuwe methode

Een baanbrekende nieuwe methode maakt nu ook preventieve behandeling mogelijk. Door familieleden, buren en vrienden van nieuwe leprapatiënten een tablet rifampicine (antibioticum) te laten slikken, hebben zijn zestig procent minder kans op het krijgen van lepra.

 

Zelfzorggroep Hadejia Nigeria

Handicap preventie

Lepra is in zes tot twaalf maanden volledig te genezen, afhankelijk van het type lepra dat iemand heeft. Maar als het gevoel in handen en voeten eenmaal is verdwenen door lepra, komt dit niet meer terug. Sommige leprapatiënten houden blijvend letsel over aan de ziekte. In door ons opgerichte of ondersteunde zelfzorggroepen leren ze hun gevoelloze handen en voeten goed te verzorgen, om te voorkomen dat ze (verder) verminkt raken. Soms zorgen we voor een hersteloperatie, om handen en voeten weer beter te kunnen gebruiken.

 

Inclusie van (ex-)leprapatiënten

We leggen ons toe op de sociale en economische revalidatie van mensen die lepra hebben gehad. Zo geven we bijvoorbeeld een microkrediet of zorgen we voor een beroepsopleiding. Zo helpen we ze om te ontsnappen uit de armoede en weer deel uit te maken van de maatschappij.

In alle landen waar we actief zijn streven we naar inclusie: iedereen, ongeacht zijn achtergrond of beperkingen, moet toegang hebben tot alle voorzieningen op lokaal en nationaal niveau.

Om de belangen te kunnen behartigen van mensen die gehandicapt zijn geraakt door lepra, zijn gehandicaptenorganisaties (Disabled People’s Organizations = DPOs) essentiële partners voor ons. Wij richten ons op het mobiliseren en versterken van deze organisaties. Samen kunnen wij het zelfvertrouwen van leprapatiënten vergroten, en ze weer laten deelnemen aan de maatschappij.

 

Meer informatie over ons leprawerk

Madagascar water halen

Jaarverslagen >>

Waar zijn we actief footerWaar zijn we actief >>

Visie en missie footerVisie, missie en strategie >>

 

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo