De Leprastichting is een efficiënte organisatie met ongeveer 45.000 donateurs en een omzet van circa 10 miljoen euro per jaar, uit eigen fondsenwerving en van institutionele donoren. Op het bureau in Amsterdam werken 35 medewerkers verdeeld over vier afdelingen, onder leiding van een directeur bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. Medio 2021 ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht, waarvoor wij een geschikte kandidaat zoeken:

Lid van de Raad van Toezicht

met aandachtsgebied wetenschappelijk onderzoek, tevens lid van de Technische Commissie

Algemene competenties van de leden van de Raad van Toezicht:

  • Onderschrijven de doelstellingen en visie van de Leprastichting.
  • Aantoonbare affiniteit met internationale samenwerking en met goede doelenorganisaties.
  • Ervaring met toezicht houden op een maatschappelijke organisatie die binnen en buiten Nederland werkzaam is.
  • Vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Toezicht te toetsen.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • Voldoende beschikbaar.

Aanvullende profielkenmerken:

  • Ruime ervaring met lepra-gerelateerd wetenschappelijk onderzoek en het aansturen daarvan
  • Kennis van (medische) ontwikkelingssamenwerking
  • Ervaring met de interactie tussen onderzoek en de praktijk van ziektebestrijding in ontwikkelingslanden

De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden minimaal vier maal per jaar plaats, doorgaans op vrijdagmiddagen op het kantoor van de Leprastichting in Amsterdam. Daarnaast komt de Raad van Toezicht minimaal 1 maal per jaar extra bijeen om over strategische ontwikkelingen te praten.

Voor deze functie dient u rekening te houden met werkzaamheden van ongeveer één dagdeel per twee maanden. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd, onkosten gemaakt voor het

uitoefenen van hun taak worden vergoed. De benoeming is voor 4 jaar en kan eenmalig worden verlengd. De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in zijn samenstelling. Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een migratie herkomst.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met het Linda van den Berg, telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via nummer 020 – 595 0503.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 15 november 2020 op het directiesecretariaat: L.vandenBerg@leprastichting.nl

 

 

 

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.