Bestuurlijke opdracht en benodigde kwaliteiten van de nieuwe directeur

Vanwege het aangekondigde vertrek vanwege pensioengerechtigde leeftijd van de huidige directeur ontstaat een vacature per 1 januari 2021. De directeur gaat verder met de ingezette koers en bestuurlijke opdracht die bestaat uit de volgende hoofdthema’s:

 • Verder professionaliseren en consolideren van het hoofdkantoor in Nederland. Dat betekent o.a. de medewerkers equiperen en de interne organisatie (financiën, ict, p&o etc,) verstevigen.
 • Vanuit het hoofdkantoor in Nederland continueren, verder structuren en faciliteren van de decentralisatiebeweging naar de vijf landen met een passende governance structuur.
 • De Leprastichting meer gezicht en bekendheid geven in eigen land en met gezag het podium pakken en de verbinding maken en houden met de gezondheidszorg.
 • De leidende rol van de Leprastichting m.b.t. internationale samenwerkingen behouden en vergroten.

De directeur beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • In staat om de visie, missie en ingezette koers van de Leprastichting verder uit te bouwen: de visie blijven ijken, kansen zien om de doelstellingen te realiseren, maar ook de risico’s in kaart brengen op materiele en immateriële schade van het gekozen beleid en de implementatie daarvan.
 • Bewezen bedrijfsvoerings- en organisatieveranderingskwaliteiten: de Leprastichting als professionele organisatie zowel kunnen bestendigen en uitbouwen met de daarbij benodigde (controle) processen, systemen en instrumenten, overleg- , besluitvormings en samenwerkingsstructuren, verantwoordingsmechanismen, transparantie en integriteit en good governance.
 • Ervaring met het aansturen van organisaties met vergelijkbare dynamieken, processen en structuren als de Leprastichting.
 • Sterke affiniteit met de nationale en internationale goede doelen wereld.
 • In staat om nationale en internationale netwerken en allianties te realiseren die het missie en visie van de Leprastichting versterken. Nodig is een sterke culturele, politieke en omgevingssensitiviteit om op een gezaghebbende wijze de Leprastichting te representeren en een toonaangevende rol te vervullen. Dit vraagt om een bewezen ervaring in een politiek-bestuurlijke context, in staat zijn om te laveren tussen het overdragen van bevoegdheden naar de lokale organisaties, het op hoofdlijnen kunnen sturen en bijsturen, maar ook het actief aandragen van tactische kaders, het vinden en aansturen van de lokale leiders, de lokale lobby beïnvloeden en het kunnen werken met overheden in landen zoals India, Indonesië, Mozambique, Brazilië e.d.
 • Verbindend leiding geven aan de professionals op het Nederlandse hoofdkantoor: ruimte geven binnen duidelijke kaders, besluitvorming en onderlinge samenwerking faciliteren, proactief leiding geven aan innovaties, intern boegbeeld zijn en vertrouwen uitstralen, resultaatgericht, zakelijk maar ook hart voor de menselijke maat.
 • Uitstekende sociale vaardigheden: op het gebied van motiveren, analyseren en het snel vormen van een mening bij het aansturen van de organisatie, het begeleiden van veranderingen, het voeren van besprekingen op organisatieniveau en met externe instanties, conflicthantering, overtuigingskracht en het overbruggen van tegenstellingen.
 • Sterke mondelinge en schriftelijke presentatie- en uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels die noodzakelijk is bij het representeren van de organisatie, het verwerven van belangstelling, samenwerking en fondsen alsmede het onderhouden van contacten op diverse niveaus (in- en extern) en het opstellen en motiveren van beleidsvoorstellen, rapportages en andere verantwoordingen.

Over de procedure

De Leprastichting laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door de partners van Van der Laan & Co: Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun motivatie en CV uploaden bij deze vacature op https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/. Zij zijn ook bereikbaar voor verdere informatie over de procedure via: 035 54 80 760.

Over de Leprastichting

Bij de Leprastichting werkt iedereen met veel energie en enthousiasme aan een wereld zonder lepra. Lepra is een ziekte die jaarlijks nog steeds meer dan 200.000 mensen treft. Het hoofdkantoor van de Leprastichting is gevestigd in Amsterdam. Hier werken zo’n 35 medewerkers verdeeld over 4 afdelingen: Programma’s, Medisch Technisch, Fondsenwerving & Communicatie en Bedrijfsvoering.

De begeleiding en uitvoering van het veldwerk is gedelegeerd aan onze andere kantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië. Ook heeft de Leprastichting technische partnerships in Vietnam en Nigeria. Om de lokale verankering en impact van de vijf internationale kantoren te verbeteren, is een transformatie ingezet van een Nederlands hoofdkantoor met landenkantoren, naar een alliantie van lokaal geregistreerde en bestuurde NGO’s die samenwerken en in hun eigen funding zullen gaan voorzien. In 2022 zullen de lokale NGO’s up en running zijn in de vijf landen. Vanuit het Nederlandse hoofdkantoor wordt de “Round Table” van landen directeuren gefaciliteerd bij hun operationele besluitvorming en de voorzitters van de lokale besturen (Council of Chairs) bij gezamenlijk ontwikkelingen van strategieën, prioriteiten en governance van de alliantie.

De Leprastichting wordt gesteund door ruim 44.000 donateurs. Daarnaast werkt de Leprastichting nauw samen met bedrijven en stichtingen, onderzoeksinstellingen en collega-organisaties. Ook is de Leprastichting actief in nationale- en internationale netwerken. Zo heeft ze een leidende rol in de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP), is lid van Partos en Goede Doelen Nederland. Kijk voor meer informatie op www.leprastichting.nl en www.NLRinternational.org.

Bestuur en toezicht

De Leprastichting kent een eenhoofdige raad van bestuur: dhr. Jan van Berkel, MA.

De raad van toezicht, bestaande uit de volgende zes leden, houdt belangeloos toezicht op de directeur, de realisatie van de doelen en de algemene gang van zaken binnen de organisatie:

 • Dhr. Drs. A. (Bram) van Ojik, Lid Tweede Kamer – Voorzitter
 • Dhr. Prof. Dr. P.R. Klatser – Vicevoorzitter, Wetenschappelijk Onderzoek
 • Dhr. R.L.J. Greveling RA – Financiën
 • Mw. E.J.C. Bongers MBA – HRM en Governance
 • Mw. Drs. D.M.P.J. Go–Feij MBA – Fondsenwerving en Communicatie
 • Dhr. Dr. M.R.A. van Cleeff – Projecten en Gezondheidszorg

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief en ontvang nieuws en informatie over acties of volg ons op social media.