Veelgestelde vragen over periodieke schenking

Header voorbeeld India7

 

 • Wat is een periodieke schenking?

  Een periodieke schenking is een ondertekende overeenkomst tussen u en de Leprastichting. U verplicht zich jaarlijks eenzelfde bedrag te schenken in vaste termijnen, gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Periodieke schenking FAQ's >>

 • Wat is het voordeel voor mij?

  Normaal gesproken zijn donaties deels aftrekbaar van de belasting en alleen als ze tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen bedragen. In de meeste gevallen blijkt dat de 1% drempel niet wordt gehaald. Dit is vaak het geval bij tweeverdieners, omdat de inkomens en de giften bij elkaar opgeteld worden voor de giftenaftrekregeling.

   

  Als u uw schenking laat vastleggen in een schenkingsovereenkomst, kunt u de schenking wél volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt afhankelijk van het bruto-jaarinkomen en leeftijd van de donateur 16% tot 52% mee aan de schenking. U kunt met hetzelfde geldbedrag dus meer schenken, door de Belastingdienst mee te laten betalen. Periodieke schenking FAQ's >>

 • Wat is het voordeel voor de Leprastichting?

  Met een periodieke schenking zorgt u voor structurele financiële steun aan de Leprastichting. Doordat wij gedurende een langere periode zeker zijn van uw sturen, hebben wij meer zekerheid voor het bekostigen van langlopende projecten, zoals het structureel opsporen en behandelen van leprapatiënten. Periodieke schenking FAQ's >>

 • Ik maak al gebruik van belastingaftrek voor mijn giften. Is het dan toch zinvol een schenkingsovereenkomst op te maken?

  De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent twee soorten aftrekbare schenkingen/giften: Normale giften en periodieke schenkingen.


  Normale giften zijn beperkt aftrekbaar. De aftrekbaarheid is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd. De drempel is 1% van uw jaarinkomen met een minimum bedrag van € 60. U mag maximaal 10% van uw belastbare inkomen aftrekken.


  Periodieke schenkingen zijn onbeperkt aftrekbaar. Dit zijn de giften die worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst of overeenkomst. Het voordeel hiervan is dat u ook uw giften die normaal gesproken onder de 1% drempel vallen aftrekbaar worden, als dit is vastgelegd in een overeenkomst.

  Periodieke schenking FAQ's >>

 • Hoe maak ik een schenkingsovereenkomst op?

  U kunt sinds januari 2014 een schenkingsovereenkomst afsluiten zonder tussenkomst van de notaris. Hiervoor is geen minimum bedrag vastgesteld. Download het formulier en print het in tweevoud, vul beide versies in en stuur ze naar: Leprastichting, Antwoordnummer 19353, 1000 WD AMSTERDAM (geen postzegel plakken). Wij sturen u een door ons ondertekende versie retour. Periodieke schenking FAQ's >>

  Zie ook: Fiscale voordelen

 • Ik steun meerdere goede doelen. Is het mogelijk om al deze giften in één overeenkomst op te nemen?

  Ja, dat kan. De Leprastichting werkt samen met de Schenkservice die donateurs de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een 'gebundelde schenking'. Hierin kunt u naast de Leprastichting nog vijf andere goede doelen aan uw overeenkomst toevoegen. Hierdoor worden deze giften ook volledig aftrekbaar. De kosten van de overeenkomst worden gedeeld door de opgenomen goede doelen. Voorwaarden zijn dat het gaat om ANBI's en het jaarlijkse bedrag van schenking minimaal € 100,- per jaar bedraagt. U kunt dit via internet regelen via Schenkservice.

  Periodieke schenking FAQ's >>

 • Moet ik mijn schenkingsbijdrage zelf overmaken?

  U kunt er voor kiezen om uw bijdrage zelf over te maken. Let dan wel op dat u uw jaarlijkse bijdrage voor het einde van het jaar aan de Leprastichting overmaakt, in verband met uw belastingaangifte. Uw gift is aftrekbaar in het jaar dat u de gift overmaakt. 

   

  Als u bij de betaalmogelijkheden op de schenkingsovereenkomst via ‘een automatische incasso’ heeft aangekruist en u ondertekent het formulier, dan geeft u de Leprastichting toestemming om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

   

  Een papieren machtiging, plus retourenvelop, kunt u bij ons opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U bepaalt zelf in welke termijnen (per jaar/half jaar/kwartaal/maand).

   

  Periodieke schenking FAQ's >>

 • Wanneer stopt de schenking?

  Uw schenking eindigt vanzelf na de door u aangegeven periode (minimaal vijf jaar). U hoeft geen actie te ondernemen. U krijgt van de Leprastichting een brief, waarin u attent wordt gemaakt op de afloop van de schenking en wij u vragen of wij de schenking mogen verlengen.

  U kunt ook aangeven dat u de Leprastichting voor onbepaalde tijd wilt steunen via een periodieke gift. In dat geval kunt u na de eerste vijf jaar de overeenkomst stopzetten wanneer u dat wilt.

  De schenking wordt ook stopgezet bij het overlijden van de schenker, wanneer de begunstigde zijn ANBI status verliest of failliet gaat.

   Periodieke schenking FAQ's >>

notariele-akteContact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met Petra van den Heuvel, 020 - 5950505 of e-mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Periodieke schenking >>

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo