Joyce6 header

Onderzoek om leefsituatie leprapatiënten te verbeteren

Blog: terug in Nederland

 

Inmiddels ben ik alweer een paar weken terug in Nederland. Alle data van mijn onderzoek is geanalyseerd en het report is ook af. Als ik terug kijk naar mijn onderzoek dan herinner ik mij dalen en toppen. Voordat een onderzoek kan worden gedaan, moet er eerst heel wat worden georganiseerd. Zo moet er een geschikte onderzoeklocatie worden gevonden en ethische toestemming verkrijgen. Dat ging helaas niet altijd even vlekkeloos. Maar gelukkig waren er zoveel behulpzame mensen bij de Leprastichting, de universiteit in Pernambuco en gezondheidsmedewerkers. Daarnaast was de lokale bevolking ook heel erg behulpzaam. Zonder de hulp van al deze lieve mensen was mijn onderzoek waarschijnlijk geen succes geworden. Ik ben echt heel erg dankbaar voor alles wat ze voor mij hebben gedaan.

 

Stigma in de gemeenschap meten

Uit mijn onderzoek blijkt dat de test (vragenlijst) die ik ging valideren in Brazilië toepasbaar en betrouwbaar is om stigma in de gemeenschap naar leprapatiënten te meten. Dat betekent dat deze test kan worden gebruikt om de opvatting over (patiënten met) lepra te kunnen identificeren. Wanneer deze test vervolgens wordt gebruikt voor én na een voorlichtingscampagne, kun je nagaan of de campagne efficiënt is. Deze evaluatie is erg belangrijk om te zorgen dat alle middelen zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

 

Voorlichtingscampagnes evalueren

Wat ik tijdens mijn onderzoek merkte is dat heel veel mensen maar weinig over lepra weten én dat dit waarschijnlijk de voornaamste oorzaak is van stigma naar leprapatiënten. Voorlichtingscampagnes kunnen hier een belangrijke rol bij spelen en de test kan dan de effectiviteit van de campagne meten. Ik hoop dat we met dit onderzoek weer een klein stapje verder zijn in het verbeteren van de leefsituatie van leprapatiënten.

 

 

Eindblog geschreven door Joyce,

Brazilië, 25 juli 2017

 

 

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo