Levens in leprakolonie anouk blog

Levens in leprakolonies

wir war huisjes leprakolonie

 

De eerste week hebben we, naast het bijwonen van meerdere zelfzorgroeppen, ook onze eerste bezoeken aan de leprakolonie gebracht.

 

Het eerste bezoek aan deze kolonie was ter kennismaking en dit bleek een goede keuze te zijn! Hoewel ik me had voorbereid op de verwachte armoede, kwam het toch als een schok om te zien hoe zij leven. De kolonie ligt verstopt onder een fly-over. Mijn eerste indruk was een wirwar van hutjes, kleine kinderen gehuld in kleding met gaten, afval en daartussen overal kippen, geiten en honden. Er wonen 40 gezinnen, maar er zijn ‘maar’ 22 leprapatiënten. Vanwege de gunstige omstandigheden (o.a. gratis elektriciteit en voldoende waterpompen) hebben een aantal gezinnen zonder lepra zich ook bij de leprakolonie aangesloten.

 

Lepradiagnose

De dag na de kennismaking kwamen we terug om de eerste interviews af te nemen. In de interviews stellen we vragen aan vrouwen en meisjes over hoe het hebben van lepra hun leven heeft beïnvloed. Sommige vrouwen vertelden schrijnende verhalen over hoe ze na de lepradiagnose verlaten werden door hun familie en ze door het ziekenhuis uitgehuwelijkt werden. Ikzelf had verwacht dat het voor een lepraptiënt moeilijk zou zijn om te trouwen vanwege het grote sociale stigma rondom lepra. Mijn verbazing was groot toen deze vrouwen vertelden dat ze wel getrouwd waren (geweest), totdat bleek dat hun echtgenoot ook leprapatiënt was. Dat bewijst dat lepra meer dan een diagnose is, het kan het hele leven veranderen!

Meisje en vogelkooi blog Anouk

 

Toekomstkans in leprakolonies

Naast de dagelijkse problemen rondom lepra heb ik me tijdens de interviews ook gericht op de educatie van kinderen uit leprakolonies. De Leprastichting steunt hen door het betalen van schoolgeld, uniformen en schoolspullen. Het was fijn om te zien dat al deze kinderen goede educatie krijgen en daarbij kans hebben om aan de armoede te ontsnappen.

 

Het is ontzettend boeiend om via de interviews meer te weten te komen over de levens van de leprapatiënten en ik kijk uit naar de komende weken waarin we nog veel meer interviews zullen afnemen.

 

 

Blog geschreven door Anouk,

India, oktober 2016

 

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo