Nepal projecten

Projecten in Nepal

De Leprastichting is actief in het oosten en westen van Nepal. In beide gebieden komt relatief veel lepra voor. We ondersteunen de nationale overheid bij leprabestrijding en kwaliteitsverbetering van lepradiensten - voornamelijk de lepraverwijsklinieken op districtsniveau. In 2005 hebben we onze hulp uitgebreid naar mensen met een beperking door een andere oorzaak dan lepra.

 

Projecten uitgelicht

Bevorderen van inclusie van mensen met een handicap in noodhulp

Nepal projecten inclusieInformatie over hoe om te gaan met de behoeften van mensen met een handicap tijdens rampsituaties is beperkt in Nepal.

 

Bij de Human Rights Summit (georganiseerd door de National Federation of the Disabled, Nepal) lanceerde de Leprastichting een folder met informatie over de inclusie van mensen met een handicap in de hulp- en herintegratieprogramma’s na een ramp. De folder werd breed verspreid in lokale gemeenschappen, overheidsdiensten en gehandicaptenorganisaties.

 

 

Inspire2Care

In 2015 begonnen we met het meerjarenproject ‘Inspire2Care’. Dit doen wij met onze samenwerkingspartners het Liliane Fonds en de Karuna Foundation. Het project heeft als doel om handicaps te voorkomen en de inclusie van mensen met een handicap in de samenleving te bevorderen. In de vier dorpen waar wij het project uitvoeren, ontvingen in totaal 64 kinderen en volwassen met een handicap fysiotherapie, behandelingen en hulpmiddelen. 48 mensen met een handicap kregen een gehandicaptenkaart, zodat zij gebruik kunnen maken van overheidsvoorzieningen en -faciliteiten. 43 kinderen met een handicap werden toegelaten tot scholen, en 38 volwassen met een handicap konden hun inkomen verbeteren door beroepsopleidingen en overige inkomensgenererende steun.

 

 

Lobby en pleitbezorging

Lobby en pleitbezorging is een van de belangrijkste strategieën van de Leprastichting om de inclusie van mensen met een handicap te verbeteren. Het opzetten en versterken van gehandicaptenorganisaties en het faciliteren van lobby- en pleitbezorgingsactiviteiten resulteerde in de toewijzing van meer fondsen voor mensen met een handicap door lokale overheden. Terwijl de Leprastichting voor de eerste financiële steun zorgde, implementeren gehandicaptenorganisaties in negen gemeenschappen nu activiteiten (zoals groepsbijeenkomsten en bewustwordingsactiviteiten) uit het toegewezen budget van lokale dorpscomités, waardoor duurzaamheid wordt gewaarborgd. Volledig project report >>

 

 

Onderzoek naar inclusie van mensen met een handicap in water, sanitatie en hygiëne (WASH)-programma’s

Wash onderdeelDe Leprastichting is betrokken bij een tweejarig (2016-2017) actieonderzoek om te bekijken of de toegang tot hulpmiddelen (rolstoelen, protheses, krukken) mensen met een handicap helpen om hun leefomstandigheden en positie in de maatschappij te verbeteren. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden en uitdagingen ten aanzien van de inclusie van mensen met een fysieke beperking (met name als gevolg van lepra) in de landbouw en andere manieren van levensonderhoud in Nepal.


In 2016 gaf het project voorlichting over 3R-technieken (overtollig water opvangen, opslaan en beschikbaar maken in droge perioden) en werden er 3R-hulpmiddelen geïnstalleerd bij een aantal geselecteerde boeren en hun buren (zowel mensen met als zonder een handicap). Dit gebeurde op vier proeflocaties (Chhoprak, Dus Kilo in Gorkha en Urlabari en Patthari-Sanischare in het district Morang), waarbij de nadruk lag op de productie van marktgewassen. Het onderzoek is nog gaande en de resultaten worden in 2017 geanalyseerd. Volledig project report >>

 

 

Lepraklinieken

Patiëntgegevens Totaal
Aantal nieuw patiënten opgespoord 374
Behandeling van complicaties 622
Behandeling reacties 246
Behandeling (open) zweren 376
Opgenomen in een ziekenhuis 37
Uitgevoerde operaties 27

De Leprastichting ondersteunde de lokale overheid in twee lepraklinieken in het oosten en het uiterste westen van het land met mankracht en voorzieningen.

 

In 2016 werden de volgende aantallen mensen met hulp van de Leprastichting geholpen in het Seti Zonal Hospital en het Koshi Zonal Hospital:

 

 

 

Meer over ons werk in Nepal >>

 

E-mailnieuwsbrief

 

 

Volg ons ook op:

  fb   twitter   youtube   LinkedIn follow logo